ความคิดเห็นสาธารณะที่มีต่ออาหารที่มาจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์ เอี่ยวสุภาษิต

         John Phipps ผู้เขียนบทความนี้กล่าวว่า “ฉันเคยบ่นหลายครั้งเกี่ยวกับการสำรวจสาธารณะในเรื่อง การยอมรับอาหารที่มาจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (genetically modified food) ซึ่งมักจะถามคำถามในลักษณะเดียวกันในแต่ละช่วงเวลา จึงควรนำผลลัพธ์ที่ได้มาเปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบแนวโน้มความคิดเห็น และในที่สุดก็มีหนึ่งความพยายามที่ดีจากThe Pew Research Center

         เป็นที่น่าเสียดายที่ผลลัพธ์ที่ได้มานี้ไม่ใช่สิ่งที่คนในภาคการเกษตรต้องการคำตอบ สำหรับคำถามที่ถูกถามทั้งในปี 2559 และ 2561คือ “ อาหารที่มาจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมนั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าอาหารที่ไม่ได้มีส่วนผสมที่มาจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม” ในปี 2561 ผลการสำรวจพบว่าร้อยละ49บอกว่าแย่ลง ร้อยละ 44 บอกว่าไม่ได้มีประโยชน์ทั้ง 2 อย่างและมีเพียงร้อยละ5 บอกว่าดีกว่า ซึ่งผลลัพธ์นี้ ส่งผลสะท้อนให้เกิดความท้อใจสำหรับผู้สนับสนุนสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม แต่สิ่งที่ทำให้เกิดความท้อใจมากกว่าคือแนวโน้ม

        ในปี 2559 มีเพียงร้อยละ 39 ที่กล่าวว่าอาหารที่มาจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมนั้นแย่กว่า พอชี้ให้เห็นว่าการยอมรับของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นผู้สนับสนุนสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมควรทบทวนกลยุทธ์ของพวกเขาอย่างจริงจังจะเกิดอะไรขึ้นถ้าการสนับสนุนกลายเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดแนวโน้มนี้?

       การพูดในอุตสาหกรรมขนาดเล็กและในองค์กรที่จัดประชุมเกษตรกรและธุรกิจการเกษตร เป็นสิ่งที่ยอมรับว่าดีที่สุดสำหรับผู้ใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม แต่ไม่มีประสิทธิภาพที่จะมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของประชาชน

        ครับ นั่นคือ ถ้าการสำรวจนี้เป็นจริง สิ่งที่น่าพิจารณาคือ ประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลที่เป็นจริงของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมต่อประชาชน ว่าทำได้ดี ทำกันจริง ๆ และทำต่อเนื่องมากน้อยขนาดไหน

        อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.agprofessional.com/article/john-phipps-disturbing-trend-public-acceptance-gmos

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ