การันตีข้าวโพดจีเอ็มโอไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของหนู

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต

         การศึกษาใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ดำเนินการโดยกลุ่มวิจัยขนาดใหญ่นำโดย INRA (รายชื่อกลุ่มที่ทำวิจัยดูได้จาก https://presse.inserm.fr/en/mon-810-and-nk603-gm-maize-no-effects- detected-on-rat-health-or-metabolism/33249/)

         กลุ่มนี้รายงานว่า อาหารที่มาจากข้าวโพด MON810 หรือ NK603 ที่ดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ)ไม่มีผลต่อสุขภาพ หรือเมแทบอลิซึม (metabolism- กระบวนการเผาผลาญอาหาร)ของหนู ภายใต้เงื่อนไขของโครงการ GMO 90 + 1

         นักวิจัยไม่พบอันตรายใด ๆ ของข้าวโพด MON810 และ NK603 ที่มีต่อสุขภาพและเมแทบอลิซึมของหนูเป็นเวลาหกเดือนที่หนูได้รับอาหารที่มีข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม (MON 810 หรือ NK603)หรือข้าวโพดปกติที่ไม่ได้ดัดแปลงพันธุกรรม ในความเข้มข้นที่แตกต่างกันด้วยการใช้เทคนิคทางชีววิทยาระดับสูง

        นอกจากนี้นักวิจัยไม่พบเครื่องหมายทางชีวภาพที่สำคัญใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมการตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคก็ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของตับไตหรือระบบสืบพันธุ์ของหนูที่ได้รับอาหารที่มีข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม

         ตลอดระยะเวลาหกเดือนซึ่งใช้เวลาศึกษานานเป็นสองเท่าของการทดสอบที่กำหนดโดยกฎระเบียบของยุโรปเทียบเท่ากับหนึ่งในสามของอายุขัยเฉลี่ยของหนู

         ครับ น่าจะสบายใจได้แล้วนะครับ ว่าพืชดัดแปลงพันธุกรรมไม่ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของมนุษย์

          อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://academic.oup.com/toxsci/advance-article/doi/10.1093/toxsci/kfy298/5236972

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ