ประโยชน์ที่เห็นชัดจากการปลูกพืชจีเอ็มโอด้านเศรษฐกิจ

 •  
 •  
 •  
 •  

โดย…ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต

          ในปี 2537 จัดว่าเป็นปีแรกของการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม พืชแรกคือ มะเขือเทศดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งปลูกในประเทศสหรัฐอเมริกา และพืชดัดแปลงพันธุกรรมที่จะปลูกในปี 2562 จัดเป็นปีที่ 25 ของการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม ในช่วงเวลาดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่าพืชดัดแปลงพันธุกรรมมีความปลอดภัย และยังคงเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ต่อไปในอนาคต ตลอดช่วงเวลา 25 ปี พืชดัดแปลงพันธุกรรมให้ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของมนุษย์ ดังต่อไปนี้

[adrotate banner=”3″]

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

 1. ในปี 2557 เศรษฐกิจของโลกที่เกิดจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม มีมูลค่าเกิน 17 พันล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อคิดเป็นมูลค่าสะสมระหว่างปี 2539 – 2557 จะมีมูลค่าสูงถึง 150 พันล้านเหรียญสหรัฐ
 2. ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม นำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหารของโลก โดยในปี 2557 ทั้งโลกสามารถผลิตถั่วเหลืองและข้าวโพดเพิ่มมากขึ้นถึง 158 และ 322 ล้านตันตามลำดับ
 3. ในการวิเคราะห์ผลการศึกษาทั้งหมด 147 เรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งพบว่า มีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชลดลงร้อยละ 37 ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 และเกษตรกรมีกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 68
 4. การยอมรับฝ้ายบีทีในอินเดีย ทำให้มีรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 134
 5. ในสหรัฐอเมริกา การยอมรับข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม ได้สร้างมูลค่าเพิ่มจากเดิมมากถึง 8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งร้อยละ 60 ของมูลค่าเพิ่มนั้นมาจากการปลูกข้าวโพดปกติ ที่ได้รับผลต่อเนื่องจากการปลูกข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมที่ทำให้มีแมลงศัตรูพืชลดลง
 6. ในประเทศแคนาดา ได้รับประโยชน์จากการปลูกคาโนล่าดัดแปลงพันธุกรรม คิดเป็นมูลค่า 350 – 400 ล้านเหรียญ ต่อปี
 7. การยอมรับข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมในประเทศฟิลิปปินส์ ได้เพิ่มรายได้ครัวเรือนจาก 400 เหรียญต่อปี เป็น 600 เหรียญต่อปี
 8. การยอมรับฝ้ายบีทีในประเทศเบอร์กินาฟาโซ ทำให้มีกำไร 150 เหรียญต่อ/เฮกตาร์ เทียบกับ 70 เหรียญต่อเฮกตาร์เมื่อปลูกฝ้ายปกติ

       ครับ คราวหน้าขอต่อเรื่องประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยมนุษย์

       อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://geneticliteracyproject.org/2018/04/06/25-years-of-gmo-crops-economic-environmental-and-human-health-benefits/?mc_cid=34bb34614a&mc_eid=43212d8a02