จุดยืนของ IFORMมาแล้วครับ!

  •  
  •  
  •  
  •  

                       จุดยืนของ IFORMมาแล้วครับ!

โดย…ดร.นิพนธ์  เอี่ยมสุภาษิต

 

          หลายคนคงเคยได้ยินชื่อนี้นะครับ “IFOAM” (International Federation of Organic Agricultural Movements) ซึ่งล่าสุดนี้ได้แสดงจุดยืนเกี่ยวกับเทคนิคที่ใช้ในด้านพันธุวิศวกรรม เป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เทคนิคใหม่ ๆ ที่ใช้นั้นสามารถใช้ในระบบอินทรีย์ได้หรือไม่

           การแสดงจุดยืนในครั้งนี้มาได้ทันเวลากับการพิจารณาเทคนิคใหม่ ๆ ดังกล่าวของกลุ่มผู้สร้างกฎหมายของสหภาพยุโรป ที่กำลังพิจารณาว่าควรที่จะอยู่ในกลุ่มเดียวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมหรือไม่

          เทคนิดใหม่ ๆ เช่น CRISPR ได้รับการพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์ ที่จะแก้ไขจีโนมของพืช ซึ่งมีความต่างจากเทคนิคเดิมในระบบพันธุวิศวกรรมที่มีการถ่ายฝากยีนจากสิ่งมีชีวิตอื่น 

         แต่ IFOAM กล่าวว่า เทคนิคใหม่ ๆ ทางพันธุวิศวกรรม ไม่เหมาะที่จะใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์ และต้องไม่ถูกนำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์แบบอินทรีย์ หรือการผลิตเกษตรอินทรีย์ และเรียกร้องให้มีการให้คำนิยามที่ชัดเจนในกฎระเบียบที่จะทำให้ทันสมัย

[adrotate banner=”3″]

           นอกจากนี้ยังกล่าวว่า ผลิตผลที่ได้มาจากกระบวนการพันธุวิศวกรรมไม่ควรที่จะปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม IFOAM ได้ร้องขอให้มีการยอมรับหลักการที่ว่า ใครทำให้เกิดมลพิษ คนนั้นต้องจ่าย นั่นก็หมายความว่า ในห่วงโซ่ของเกษตรอินทรีย์และที่ไม่ใช่จีเอ็มโอ ถ้ามีการปนเปื้อนด้วยเทคนิคใหม่ ๆ นี้ ผู้พัฒนาหรือบริษัทที่ผลักดันให้     ผลิตผลดังกล่าวสู่ตลาด จะต้องเป็นคนจ่าย

          ครับ คงยากที่จะอยู่ร่วมกันเสียแล้วซิครับ!

          อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gardenorganic.org.uk/news/ifoam-declares-new-genetic-engineering-techniques-not-compatible-organic-growing