“มะเขือเทศจีเอ็ม”ต้านทานแมลงศัตรู Tutaabsoluta

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์  เอี่ยมสุภาษิต

male hand removing a tomato from a plant with a cluster of tomatos in various stages of ripeness

            การศึกษาโดยนักวิจัยจาก Plant Molecular and Cellular Biology Institute (IBMCP) ที่เป็นการทำงานร่วมกับ UniversitatPolitècnica de Valènciaและ Spanish National Research Council (CSIC), ได้แสดงให้เห็นว่า มะเขือเทศดัดแปลงพันธุกรรม มีความต้านทานเพิ่มขึ้นต่อแมลงศัตรูที่ร้ายแรงที่มีชื่อว่า Tutaabsoluta

            ประเมินว่า ร้อยละ 40 ของการผลิตพืชทั่วโลก จะสูญเสียผลผลิตเนื่องจากการระบาดของศัตรูพืช และเชื้อโรค และร้อยละ 13 ที่สูญเสียไปเนื่องจากแมลงศัตรู Luis Cañasนักวิจัยของ CSIC ที่ IBMCP อธิบายว่า แมลงศัตรูที่มีชื่อว่า Tutaabsolutaได้กลายมาเป็นแมลงศัตรูที่ร้ายแรง ในพื้นที่ปลูกมะเขือเทศทั่วโลก และถ้าไม่มีการจัดการที่เหมาะสม จะมีความสูญเสียเกิดขึ้นระหว่างร้อยละ 80 – 100

            นักวิจัยได้เปลี่ยนมาใช้วิธีพันธุวิศวกรรม ในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการเพิ่มยีนป้องกัน เช่น protease inhibitors ที่อยู่ในข้าวบาร์เล่ย์ ประกอบด้วยserine proteinase inhibitor (BTI-CMe) และ cysteine proteinase inhibitor (Hv-CPI2)

           ทั้งสองยีนส์ได้ทำการทดสอบแยกกัน เช่นเดียวกับการทดสอบร่วมกันในต้นมะเขือเทศดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งพบว่า ตัวอ่อนของ Tutaabsolutaที่ได้รับอาหารจากต้นมะเขือเทศดัดแปลงพันธุกรรม จะมีน้ำหนักตัวลดลง และมีเพียงร้อยละ 56 ของตัวอ่อนที่มีชีวิตอยู่ถึงตัวเต็มวัย แต่จะมีปีกที่ผิดปกติและความสามารถในการสืบพันธุ์ลดลง

          ครับ มีความเป็นไปได้ที่จะใช้ประโยชน์จากมะเขือเทศดัดแปลงพันธุกรรมนี้ในอนาคตครับ!

          อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://ruvid.org/ri-world/researchers-create-plague-resistant-tomatoes/