ข้าวสีทองวางขายได้ในออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์  เอี่ยมสุภาษิต

             เป็นข่าวที่น่ายินดีครับ ที่ทราบว่า ข้าวสีทอง ซึ่งเป็นข้าวดัดแปลงพันธุกรรมให้มี  beta-carotene สูงสามารถที่จะวางขายได้ใน ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นผลมาจากการยื่นขออนุญาตกับ Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) โดยสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติหรืออีรี่ (IRRI : International Rice Research Institute) ที่ได้เพาะปลูกข้าวสายพันธุ์ GR2E เพื่อบรรเทาการขาดวิตามินเอในประเทศกำลังพัฒนา

           ในการอนุญาตของ FSANZ ระบุว่า อาหารที่ได้มาจากข้าวสีทองจะต้องติดฉลากว่า “มีการดัดแปลงพันธุกรรม” (genetically modied) เพราะอาหารดังกล่าวจะมีดีเอ็นเอใหม่และโปรตีนใหม่

           สถาบันฯ ต้องการให้ข้าวสายพันธุ์ GR2E มีการเพาะปลูกเพื่อมนุษยธรรมในประเทศกำลังพัฒนา ที่รวมทั้ง บังกลาเทศ อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดวิตามินเอ และร้อยละ 30 – 70 ของพลังงานที่ได้รับนั้นมาจากข้าว

[adrotate banner=”3″]

          แม้ว่าข้าวสายพันธุ์ GR2Eจะไม่สามารถแก้ปัญหาของประชากรได้ทั้งหมด แต่ก็เชื่อว่ามีส่วนสำคัญในการลดการขาดวิตามินเอได้ในระดับหนึ่ง

         การยื่นขออนุญาตดังกล่าว ขณะนี้ยังอยู่ในการพิจารณาของสหรัฐอเมริกา แคนาดาและฟิลิปปินส์ด้วย

          ครับ หลังจากคอยมานาน และในอนาคตคงมีการอนุญาตให้ปลูกเป็นการค้าได้ บ้านเราต้องอนุญาติหรือไม่ก็ไม่ทราบ  เพราะถั่วเหลืองที่นำเข้ามาแปรรูทั้งนมถั่ว น้ำเต้าฮู้ อาหารสัตว์ และอื่นอีกมากมายที่ทำจากถั่วเป็นถั่วเหลืองที่ดัดแปลงพันธุกรรมมากกว่าร้อยละ 80 ครับ!

        อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2018/01/03/Foods-containing-GM-golden-rice-can-be-sold-in-Australia-and-New-Zealand#.WmHl39pqeBQ.twitter