รมว. คลัง เดินสายเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน-สถาบันการเงินชุมชน 2 วันใน จ.น่าน

  •  
  •  
  •  
  •  

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นำคณะลงพื้นที่เดินสายเยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชนและถาบันการเงินชุมชน  2 วันรวดใน จ.น่าน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565  เริ่มที่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยพญาแก้ว ต.พญาแก้ว อ.อำเภอเชียงกลางซึ่งดำเนินธุรกิจการปลูกและส่งออกลำไยจำหน่ายยังประเทศคู่ค้าโดยเน้นการนำนวัตกรรมมาปรับใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต ซึ่งในปี 2564 ที่ผ่านมาสามารถจำหน่ายลำไยได้จำนวน 1,800 ตันเป็นเงินกว่า 27 ล้านบาท

นอกจากนี้กลุ่มแปลงใหญ่ลำไยพญาแก้วยังเข้าร่วมโครงการของธ.ก.ส. ในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมหลายโครงการ ได้แก่ โครงการชุมชนอุดมสุข โครงการธนาคารต้นไม้และโครงการคาร์บอนเครดิตโดยธ.ก.ส. เป็นผู้สนับสนุนเงินทุนผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ โดยมีนายจำเริญ โพธิยอด กรรมการธ.ก.ส.และพนักงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ

ต่อมาในวันที่ 10 เมษายน 2565  ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันการเงินชุมชนบ้านม่วงใหม่ ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน ซึ่งส่งเสริมให้สมาชิกมีวินัยทางการเงินและเกิดสภาพคล่องในการใช้ชีวิตและการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการฝาก-ถอน ให้สินเชื่อในการประกอบอาชีพและใช้จ่ายยามฉุกเฉิน

นอกจากนี้ยังมีการก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ธ.ก.ส.เพื่ออบรมให้ความรู้ทางการเงินแก่สมาชิกสถาบันโดยธ.ก.ส.เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสถาบันและเป็นหน่วยงานที่ช่วยดูแลให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินและการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง โปร่งใสแก่สถาบัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิกโดยมีนายจำเริญ โพธิยอด กรรมการธ.ก.ส.และพนักงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ