รมว.คลังเยี่ยมชมงานกลุ่มเกษตรกรทำนาแบบอินทรีย์ที่ขอนแก่น

  •  
  •  
  •  
  •  

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ลงพื้นที่เยี่ยมชมงาน “กลุ่มเกษตรกรทำนาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกุดน้ำใส”ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นการรวมตัวกันของเกษตรกรในการทำนาแปลงใหญ่แบบอินทรีย์โดยได้มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) แบบปลอดภัยได้มาตรฐาน Good Agricultural Practices (GAP) และแบบดั้งเดิม

รวมถึงมีการแปรรูปเป็นข้าวสารเพื่อส่งจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีการเพาะเมล็ดพันธุ์เพื่อส่งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและให้เกษตรกรในตำบลกุดน้ำใสอีกทั้งมีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิต อาทิ การตรวจวิเคราะห์ดิน เครื่องหยอดเมล็ด การใช้โดรน การใช้เครื่องอบ เครื่องเป่าในการบรรจุสินค้า โดยมีสมาชิกกลุ่มจำนวน 133 รายพื้นที่การผลิตจำนวน 3,500 ไร่ สร้างผลผลิตได้กว่า 1,600 ตันต่อปีซึ่ง ธ.ก.ส. ให้การสนับสนุนเงินทุนจากควบคู่กับให้คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจการของกลุ่มฯ

โดยมีนายสุรชัย รัศมี และ นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส.นายฉัตรนพวัฒน์ วีระศักดิ์ ประธานกลุ่มฯ และผู้บริหารในพื้นที่ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 25กันยายน2564