CPI รั้งรางวัลผู่ส่งออกดรเด่น “PM AWARD” 5 สมัยติดกัน ล่าสุดคว้าอีก 2 รางวัล ประจำปี 2021

  •  
  •  
  •  
  •  

CPI ก้าวย่างอย่างคุณภาพ ครบรอบปีที่30 คว้ารางวัล PM AWARD 2021 “รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น”ตอกย้ำมาตรฐาน ส่งออกระดับโลก

  C.P.INTERTRADE CO.,LTD. (CPI) เข้ารับมอบรางวัลภายในงาน Prime Minister’s Export Award 2021 : PM AWARD 2021 จำนวน 2 รางวัล รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) ประจำปี 2021 และรางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) ประจำปี 2021 จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

     พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2564 (Prime Minister’s Export Award : PM Award 2021) ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัล PM AWARD ติดต่อกันทั้งหมด 5 สมัย เริ่มจากปี 1995, 2005, 2011, 2016 ตลอดจนปัจจุบัน 2021 ซึ่งเป็นเครื่องหมายการันตีว่าบริษัทฯ ใส่ใจรักษามาตรฐานการผลิต และคุณภาพสินค้าอย่างสม่ำเสมอตลอดที่ผ่านมา เพื่อส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลก ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศ และต่างประเทศ