แม็คโคร ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งรายย่อย ระบายผลผลิต1 เดือน1,200 ตัน

  •  
  •  
  •  
  •  

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร ได้รับเกียรติจากนายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ติดตามความคืบหน้าการจำหน่ายกุ้ง ภายใต้โครงการช่วยเหลือเกษตรผู้เลี้ยงกุ้งปี 2563/64 ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2563 จนถึงมกราคม 2564

แม็คโครมียอดการรับซื้อกุ้งจากเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ได้มากกว่า 1,200 ตันตอกย้ำการเป็นผู้นำอาหารสดปลอดภัย ณแม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ