SME D Bank ก้าวสู่ปีที่ 19 ร่วมบริจาคสมทบทุนแก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์

  •  
  •  
  •  
  •  


นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมบริจาคเงินที่ได้รับจากหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนลูกค้าผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไปที่มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสคล้ายวันสถาปนา SME D Bank ก้าวสู่ปีที่ 19 แก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จำนวน 387,200 บาท

 เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมาทางการแพทย์ โดยมี เรือตรีหญิงธิดานุช เพียรชูชัย ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ SME Bank Tower