ธ.ก.ส.ร่วม สนค.หนุนใช้งานบล็อกเชนตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรอินทรีย์

  •  
  •  
  •  
  •  

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย ความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรอินทรีย์ (TraceThai.com)ระหว่าง นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)กับ นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการใช้งานระบบTraceThai.com ซึ่งเป็นระบบบล็อกเชนที่สามารถตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรได้อย่างเป็นระบบ

โดยจะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการที่ผลิตและค้าขายส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ อันเป็นการช่วยยกระดับและเพิ่มมูลค่า สร้างความเชื่อมั่นและตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อและตลาดผู้นำเข้าเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ