2 กระทรวงร่วมถกความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สวล.

  •  
  •  
  •  
  •  

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นประธานการประชุมหารือประเด็นความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยgเฉพาะประเด็นสำคัญ อาทิ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ส.ป.ก. การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ การบังคับใช้กฎหมายการปล่อยมลพิษจากการเกษตร  ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ