ซีพีเอฟ สนับสนุนงานประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ “CUVC 2019 transformation”

  •  
  •  
  •  
  •  

น.สพ.บุญเลิศ ปรีชาตั้งกิจ นายกสมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18 (The 18th Chulalongkorn University Veterinary Conference : CUVC 2019)  แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ที่ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

พร้อมจัดแสดงวิสัยทัศน์ “ครัวโลกยั่งยืน” โดยมี น.สพ.บดินทร์ สุวัฑฒน รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจขายเวชภัณฑ์สัตว์บก ซีพีเอฟ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ