ประชุม Mega Farm หวังเพิ่มพูนรายได้เกษตรกร

  •  
  •  
  •  
  •  

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) เพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกร ครั้งที่ 1/2562  โดยร่วมกันพิจารณาพื้นที่ดำเนินโครงการฯ รวมทั้งกำหนดแผนปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 134  – 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ