รายการเดินหน้าประเทศไทย ถ่ายทอดความสำเร็จเกษตรกรซีพีเอฟ

  •  
  •  
  •  
  •  

นายโอภาส เที่ยงงามดี(ที่ 2 จากขวา) หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้จัดทำรายการเดินหน้าประเทศไทย โดยทีมงานช่อง 7HD เข้าถ่ายทำรายการฯ ตอน..พ.ร.บ.เกษตรพันธสัญญาสร้างความมั่นคงเกษตรกรไทย โดยมี นายแสวง วรรณรัตน์ (ที่ 5 จากขวา) เกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่เนื้อ กับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ และนายณรงค์ เจียมใจบรรจง (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเกษตรพันธสัญญาที่ซีพีเอฟสนับสนุนเกษตรกร ให้มีอาชีพมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน ที่สำคัญการมีพรบ.เกษตรพันธสัญญา ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งเกษตรกรและบริษัทคู่ค้า ณ “ฟาร์มคุ้มเจริญ” อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา