“แม็คโคร” เดินสายฟื้นฟูร้านโชห่วยเหยื่อ“ปาบึก”ในภาคใต้

  •  
  •  
  •  
  •  

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณสรวิทย์ จิตรธรรม ผู้จัดการเขต 4 นำทีมงานแม็คโครมิตรแท้โชห่วยพร้อมด้วยพนักงานแม็คโครจิตอาสาสาขานครศรีธรรมราชและสาขาทุ่งสง เดินสายลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบการร้านโชห่วยซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากพายุปาบึก

ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ร้านโชห่วยที่ได้รับผลกระทบสามารถฟื้นตัวจากความเสียหายได้อย่างรวดเร็วและสามารถเปิดกิจการได้เร็วที่สุด โดยร่วมกันทำความสะอาดร้านค้า ช่วยจัดเรียงสินค้าใหม่ และมอบสินค้าให้กับร้านโชห่วยเนื่องจากร้านโชห่วยมีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุดเป็นแหล่งกระจายสินค้าสู่ชุมชนและมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง