“ลักษณ์”ลงพื้นที่เยี่ยมชมคูโบต้าฟาร์ม

  •  
  •  
  •  
  •  

ายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการคูโบต้าฟาร์ม ( Kubota Farm ) อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นฟาร์มที่เทคโนโลยีเครื่องจักรกล และระบบ Software ในการเพาะปลูกข้าว รวมทั้งชมการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวข้าวโพด การปลูกพืชผสมผสาน พืชรายได้เร็ว และการขุดบ่อน้ำเพื่อการเกษตร ตลอดจนการใช้เครื่องจักรกลครบวงจรกับพืชมันสำปะหลังและอ้อย  พร้อมกันนี้ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับภาคเอกชนด้วย เมื่อเร็วๆนี้

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ