“GF BALL” ลูกบอลทรงพลัง นวัตกรรมใหม่วงปรับดินให้ฟู

  •  
  •  
  •  
  •  

ก้าวใหม่ของ “พรชัย ปฏิยัตต์โยธิน” หรือ “อาจารย์เล็ก” แห่งสถาบันพัฒนาศักยภาพเกษตรกร “โปร-พลัส” ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง ที่ได้คิดต้นนวัตกรรมใหม่ โปร-พลัส “GF Ball”  หรือลูกบอลทรงพลังสำหรับปรับโครงสร้างของดินให้ฟู เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกร ในการที่นำไปปรับสภาพของดินให้ฟูและร่วนซุย เอื้อต่อรากของพืชในการที่จะหาอาหารนั่นเอง

อาจารย์เล็ก บอกว่า GF Ball มาจากส่วนผสมของแร่ภูเขาไฟ ผสมกับปุ๋ยขี้นกกระทา และสุดยอดหัวอาหาร ปั้นก้อนด้วยจุลินทรีย์ความร้อนสูง สำหรับฝังในดินที่ปลูกพืชหรือในสวน ด้วยการนำ GF Ball ไปฝังลงดินพื้นที่ 1 ไร่ใช้ 40 ลูก ห่างกัน 10 เมตร ใช้ได้ในทุกพืชเพราะเป็นปรับสภาพดินให้ฟูขี้น เพียง 2 อาทิตย์เกษตรกรจะผลของการปรับตัวของต้นพืชไปในทางที่ดีขึ้น (รายละเอียดในคลิป)