ทึ่ง! รถเกี่ยวข้าวเดินตามขนาดเล็กฝีมือคนไทย คล่องตัว เกี่ยวข้าวได้ชม.ละถึง 3 ไร่ ประหยัดค่าแรง 10 เท่าตัว

  •  
  •  
  •  
  •  

“เฉลิมชัย” นำทีมผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ชมการปฏิบัติงานรถเกี่ยวข้าวเดินตามขนาดเล็ก นวัตกรรมใหม่ฝีมอคนไทย ทึ่ง..สมรรถนะดีเยี่ยม คล่องตัว รวดเร็ว เก็บเกียวข้าวได้ชั่วโมงละ 2-3 ไร่ เผยลดต้นทุนค่าแรงถึง 7-10 เท่าเหมาะกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่สำคัญสามารถดักแปลงใช้งานอย่างอื่นได้ จี้หน่วยงานในสังกัดเร่งพัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพเพิ่มให้มากขึ้น

     นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมการทดสอบการปฏิบัติงานนวัตกรรมรถเกี่ยวข้าวขนาดเล็กแบบเดินตาม ณ แปลงนาสาธิตของนางอาอีซ๊ะ สลัมสี แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก โดยนวัตกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อคิดค้นและพัฒนาโครงการ “นวัตกรรมรถเกี่ยวข้าวแบบเดินตามขนาดเล็ก” ขึ้น โดยใช้ตัวรถของรถไถนาแบบเดินตามทั่วไป ที่หาซื้อได้ตามท้องตลาด นำมาติดตั้งกับเครื่องยนต์ดีเซลและเพิ่มเครื่องตัดและกลไกสำหรับใช้เกี่ยวข้าวในแปลงนา ซึ่งเหมาะสำหรับแปลงนาประเภทที่ราบลุ่ม ข้าวล้มราบเรียบถึงข้าวตั้ง รวมไปถึงพืชการเกษตรอื่น ๆ ทั่วประเทศ

     โดยนวัตกรรมดังกล่าว ทำให้เกษตรกรสามารถทำงานได้คนเดียว ข้าวที่ตัดได้นำมาตากเพียงแดดเดียวก็สามารถเข้าไปโรงสีได้ ตอซังข้าวมีขนาดสั้น เกษตรกรไม่ต้องเผา ช่วยลดมลภาวะทางอากาศ นอกจากนี้ รถเกี่ยวข้าวยังมีขนาดเล็ก ทำให้ประหยัดต้นทุน ประหยัดแรงงาน และสามารถนำไปใช้เอนกประสงค์กับต้นหญ้าหรือตัดหญ้าเลี้ยงสัตว์ หรือเพิ่มชุดโรตารี่สำหรับการเตรียมพื้นที่นาได้อีกด้วย ถือเป็นการช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง

      หลังจากได้เยี่ยมชมเครื่องเกี่ยวข้าวนี้พบว่า ยังสามารถพัฒนาต่อยอดและเพิ่มศักยภาพในการเกี่ยวข้าวได้ซึ่งจากเครื่องต้นแบบนี้สามารถเกี่ยวข้าวได้ 1 ไร่/ชม. จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาและพัฒนาเครื่องเกี่ยวข้าวแบบเดินตามให้สามารถเกี่ยวข้าวได้ 2 – 3 ไร่/ชม. ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนที่เป็นค่าแรงในการเกี่ยวข้าวให้กับเกษตรกรได้มากถึง 7 – 10 เท่าสำหรับในส่วนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวก็ควรมีการปรับตัวในการทำนาแบบดั้งเดิมให้หันมาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการลดต้นทุนให้มากยิ่งโดยกระทรวงเกษตรฯจะเข้าไปช่วยในเรื่องการนำผลการศึกษาวิจัยเข้าไปช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

      สำหรับแปลงนาข้าวที่ใช้สาธิตนวัตกรรมรถเกี่ยวข้าวในครั้งนี้ เป็นแปลงนาของเกษตรกรในพื้นที่คลอง 12 เขตหนองจอก ที่ทำนาปีล่าช้า เนื่องจากในช่วงต้นฤดูฝนที่ผ่านมา พื้นที่ดังกล่าวมีฝนตกต่ำกว่าค่าปกติ ทำให้ไม่สามารถทำนาปีได้ตามปกติ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน จึงได้มอบหมายให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เข้าไปช่วยเหลือด้วยการส่งน้ำเข้าคลองชลประทานที่รับน้ำจากคลองระพีพัฒน์ พร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณประตูระบายน้ำ (ปตร.) กลางคลอง 8 – 9 และ ปตร.ปากคลอง 13

     ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลำเลียงน้ำ รวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณ ปตร.พระธรรมราชา (ใหม่) สามารถช่วยเหลือพื้นที่ทำนาปีล่าช้าได้ โดยไม่มีผลผลิตเสียหาย ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่มีการทำการเกษตรประเภทนาข้าว (นาล่าช้า) จำนวน 310,473 ไร่ ซึ่งจะเริ่มทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงปลายเดือนมกราคม จนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์

     อย่างไรก็ตาม ด้วยปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาในช่วงฤดูแล้งนี้อยู่ในเกณฑ์น้อย ต้องสำรองไว้ใช้เฉพาะการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศเป็นหลัก ทำให้ไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการทำนาปรังได้ จึงขอให้ทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดเพียงพอใช้ตลอดฤดูแล้งนี้ต่อเนื่องไปจนถึงต้นฤดูฝนหน้า