สำเร็จแล้ว!! ผลิตเครื่องกำจัดหนามสละอัตโนมัติ ประหยัด รวดเร็ว เหมะผลิตสละส่งออก

  •  
  •  
  •  
  •  

กรมวิชาการเกษตร  ประสบผลสำเร็จงานวิจัยพัฒนาเครื่องขัดหนามผลสละสำหรับการส่งออก เผยระบบทำงานอัตโนมัติ  ประสิทธิภาพกำจัดหนาม 900 กิโลกรัม/ชั่วโมง  เนื้อสละไม่ช้ำ  เก็บได้นานเกิน 3 วัน   ลดทั้งต้นทุนและระยะเวลาทำงาน  โชว์ต้นทุน 82 บาท/กิโลกรัม  เทียบกับแรงงาน 90 บาท/กิโลกรัม แต่เร็วกว่า หวังผลิตสละไร้หนามป้อนตลาดต่างประเทศ  

       นางสาวเสริมสุข   สลักเพ็ชร์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า  สละเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย  สามารถเจริญเติบโตได้ในเกือบทุกพื้นที่  ปลูกมากในเขตภาคตะวันออกการส่งออกตลาดต่างประเทศจะเป็นลักษณะผลเดี่ยวโดยมีตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่  พม่า  รัสเซีย  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  และมัลดีฟส์  ในปี 2562 มีปริมาณการส่งออกผลสละเฉพาะที่มีใบรับรองสุขอนามัยพืชปริมาณ 395,903 กิโลกรัม  มูลค่าการส่งออกจำนวน 8,110,150 บาท

      อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสละเป็นผลไม้มีหนามที่เปลือกทำให้ได้รับเสียงสะท้อนจากผู้บริโภคส่วนใหญ่คือหนามที่เปลือกเป็นอุปสรรคต่อการรับประทาน   ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคสามารถรับประทานผลสละได้ง่ายขึ้น และเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลไม้ชนิดนี้ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี  สถาบันบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร  จึงได้วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลต้นแบบสำหรับการขัดหนามออกจากผลสละ โดยใช้ระยะเวลาในการวิจัยและพัฒนาเครื่องต้นแบบ 2 ปี โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของผลสละ  การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบทั้งเครื่องขนาดเล็กสำหรับเกษตรกรรายย่อย  และเครื่องขนาดใหญ่สำหรับผู้ประกอบการ  กลุ่มเกษตรกร  และสหกรณ์การเกษตร

       นางสาวเสริมสุข กล่าวอีกว่า  ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี  ได้พัฒนาเครื่องจักรกลออกแบบเป็นเครื่องขัดหนามผลสละต้นแบบโดยใช้หลักการทำงานรูปแบบตะแกรงโยกแบบมีมุมเอียงเพื่อให้ผลสละเกิดการขัดสีกับพื้นผิวตะแกรงและขัดสีระหว่างผลสละด้วยกันเอง ทำให้หนามของผลสละหลุดออกและลอดผ่านพื้นตะแกรงโยกสู่ด้านล่างของเครื่อง  รวมถึงมีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าจนกระทั่งออกจากเครื่อง   และติดตั้งชุดแปรงขัดหนามสละเพื่อช่วยในการขัดหนามผลสละให้หมดในช่วงท้ายของการทำงาน  ซึ่งนอกจากจะขัดหนามผลสละออกจนหมดแล้วยังทำให้ผลสละสะอาดขึ้นด้วย   นอกจากนี้ เครื่องขัดหนามผลสละยังมีชุดดูดหนามเข้าสู่ถังเก็บหลังการขัดหนามผลสละ  ทำให้พื้นที่บริเวณการทำงานมีความสะอาด  โดยการทำงานของเครื่องขัดหนามสละจะเป็นแบบอัตโนมัติ    สามารถเขียนโปรแกรมสำหรับควบคุมลำดับและระยะเวลาการทำงานของชุดอุปกรณ์ต่างๆ ได้ทั้งหมด

       เครื่องขัดหนามผลสละมีความสามารถในการทำงาน 900 กิโลกรัม/ชั่วโมง  สามารถขัดหนามผลสละได้หมดโดยไม่เกิดความช้ำของเนื้อสละซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการกำจัดหนามที่ต้องถนอมเนื้อสละไม่ให้ได้รับผลกระทบด้วย   โดยผลสละที่กำจัดหนามออกด้วยเครื่องขัดหนามสามารถเก็บรักษาได้เกิน 3 วันที่อุณหภูมิแวดล้อมปกติ   จากผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมจากการลงทุนใช้เครื่องต้นแบบในการขัดหนามผลสละ พบว่า มีต้นทุนค่าใช้จ่าย 82 บาท/กิโลกรัม ในขณะที่การใช้แรงงานคนมีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่ 90 บาท/กิโลกรัม เมื่อทำการขัดหนามผลสละในปริมาณที่เท่ากัน 

      อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวด้วยว่า  เกษตรกรจังหวัดตราดสนใจที่จะทำสละไร้หนามเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ   ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรีจึงได้นำเครื่องต้นแบบขัดหนามสละไปให้ทดสอบการใช้งานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และยอมรับ  จากเดิมที่ใช้วิธีกำจัดหนามสละโดยใช้ช้อนขูดเบาๆ ที่ผิวสละเพื่อป้องกันการเกิดรอยช้ำที่ผลสละ  ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวใช้แรงงานมาก และมีความสามารถในการขัดหนามสละเพียง 5 กิโลกรัม/ชั่วโมง/คนเท่านั้น  รวมทั้งความไม่สม่ำเสมอในน้ำหนักการใช้ช้อนขูด  ทำให้เกิดเป็นวงช้ำสีดำที่เนื้อสละไม่สามารถจำหน่ายได้   นอกจากนี้ สหกรณ์การเกษตรท่าใหม่  จ.จันทบุรีได้นำเครื่องต้นแบบขัดหนามผลสละไปทดสอบการใช้งานเพื่อทดแทนเรงงานคนซึ่งกำลังเป็นปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่สำคัญในปัจจุบันนี้ด้วย 

       “การทำให้ผลสละไม่มีหนามทำให้เป็นแรงจูงใจให้ผู้บริโภคมีโอกาสในการรับประทานผลสละมากขึ้น  เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ผลสละไร้หนามสู่ผู้บริโภค  และยังเป็นการสนับสนุนกลุ่มแปรรูปสละลอยแก้ว ซึ่งต้องใช้แรงงานและเวลาในการแกะผลสละในปริมาณมากเพื่อให้ได้เนื้อสละไปแปรรูปซึ่งเครื่องขัดหนามสละเป็นเครื่องมือที่จะช่วยอำนวยความสะดวกภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว ช่วยลดระยะเวลาในการทำงานและประหยัดต้นทุนในการจ้างแรงงานด้วย” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ