ย้อนยุค!.คนรุ่นใหม่สู่ภาคเกษตรกันแล้ว ในมิตติ “สมศักดิ์ มาอุทธรณ์”(คลิป)

  •  
  •  
  •  
  •  

             ย้อนยุค!.คนรุ่นใหม่สู่ภาคเกษตรกันแล้ว ในมิตติ “สมศักดิ์ มาอุทธรณ์”

โดย…ดลมนัส  กาเจ

ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาภาคการเกษตรในประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก เนื่องจากคนรุ่นใหม่เข้าสังคมเมือง ทำให้ภาคการเกษตรมีแต่แรงงานผู้สูงอายุ

ก็คงเป็นค่านิยมเดิมๆ ที่พ่อแม่ได้สั่งสอนลูกๆว่าให้ตั้งใจเรียนสูงๆ จะได้เป็นเจ้าคนนายคน มีอาชีพที่สบาย ไม่เหน็ดเหนื่อ จะได้ไม่ต้องลำบากกับอาชีพการเกษตรที่ตากแดดทั้งวัน โดยเฉพาะการทำนาที่มีนิยามว่า “หลังสู่ฟ้า หน้าสู่ดิน” นั่นก็เพราะอาชีพเกษตรในสมัยก่อน ต้องใช้แรงงานคนเป็นหลักและทั้งวันด้วย

[adrotate banner=”3″]

ปัจจุบันโลกเปลี่ยน ภาคการเกษตรเปลี่ยนโดยสิ้นเชิง ประเทศไทยกำลังพัฒนาภาคการเกษตรเข้าสู่”เกษตรสมัยใหม่” หรือที่เรียกกันว่า “ยังสมาร์ท ฟาเมอร์” คือการเข้าสู่ยุคแห่งการใช้เทคโลโลยี โดยเฉพาะเครื่องจักรกลแทนแรงงานคน ที่สามารถทำงานคล่องตัว รวดเร็วทันใจ ประหยัด มีประสิทธิพล ทั้งเทคโนโลยีเครื่องจักรกล และเทคโนโลยีดิจิตอลมาควบคุมการทำงาน อย่างแม่นยำ สามารถลดต้นทุนการผลิต ขณะที่ผลผลิตได้มากขึ้น

ประกอบรัฐบาลเองก็กำลังขับเคลื่อนนโยบาย “เกษตร 0.4” ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีมาใช้ภาคการเกษตรกร โดยมีเป้าหมายภายในปี 2565 เกษตรกรต้องมีรายได้เพิ่มขึ้น 1 เท่าตัว และในปี 2570 จะไม่มีคำว่า”ยากจน”ในหมู่เกษตรกร ที่ปัจจุบันยังมีฐานะยากจนถึง 3.9 ล้านคน

 

                    “สาธนี สกุลวัฒนะ”  จบเภสัชฯ ม.ศิลปากร กลับไปทำโรงเรือนเพาะเห็ดมินิ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

จากปัจจัยเหล่านี้ เริ่มทำให้คนรุ่นใหม่ หันมาสู่ภาคการเกษตรมากขึ้นในรูปแบบของยังสม์ท ฟาร์มเมอร์ คือเป็นผู้ประกอบการเกษตร ที่มีการปลูก การแปรรูป และการตลาดเอง โดยอาศัยเครื่องมือสื่อในระบบออนไลน์ เป็นตัวนำทำการตลาด

สอดคล้องกับมุมมอง ของผู้ที่คลุกคลีอยู่กับวงการเทคโนโลยีการเกษตรมายาวนานนับสิบๆ ปี “สมศักดิ์ มาอุทธรณ์” กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือเป็นผู้บริหารเบอร์ของฝ่ายไทยในบริษัทสยามคูโบต้า มองว่า ยุคแห่งเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสู่ภาคการเกษตรนั้น พบว่า ปัจจุบันที่คนหมุ่ม-กลับถิ่นมาทำการเกษตรมากขึ้น เพราะภาคการเกษตรถ้าดำเนินการในรูปแบบของเกษตรสมัยใหม่มีรายที่ยั่งยานและมั่นคง

      “จรุงวัฒน์  จรัสดำรงนิตย์” จบรัฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กลับไปปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ ที่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

“คนทำเกษตรในอนาคตจะกลายเป็นมีเงิน เพราะเมื่อประสบผลสำเร็จในอาชีพจะมีการขยายนั่นหมายถึงขยายพื้นที่มำการเกษตรด้วย จะมีที่ดินเพิ่มขึ้น ทางสยามคูโบต้าเองในฐานะที่เป็นผู้นำเทคโนโลยีการเกษตรในประเทศไทยและภูมิภาคนี้ ก็มีนโยบายชัดเจนที่จะถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการสมัยใหม่ ให้เกษตรกรได้เรียนรู้และมองช่องทางในการที่จะประกอบอาชีพในอนาคต”