“โดรนพ่นยา” สำหรับคนอ่านหนังสือไม่ออก มีแล้ว คนไทยทำ ราคาถูก(คลิป)

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดลมนัส  กาเจ

            ในยุคที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่แห่งการพัฒนาภาคการเกษตร ที่เน้นเกษตรสมัยใหม่ ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้แทนแรงงานคนที่กำลังขาดแคลนอย่างหนัก ต้องมีความแม่นยำ ลดต้นทุนการผลิต ทำให้อากาศยานทางการเกษตรไร้คนขับ หรือ “โดรนเพื่อการเกษตร” เริ่มจะมีบทบาทมากขึ้น

           โดยเฉพาะที่ใช้ในงานฉีดพ่น ให้ฮอร์โมนทางใบ ฉีดยา สารเคมีต่างๆ ซึ่งไม่เพียงแต่จะทำงานให้ประหยัดต้นทุน รวดเร็ดแล้ว หากแต่จะทำให้เกษตรกรผู้ใช้มีความปลอดภัย ห่างไกลจากสารเคมีในกรณีที่ใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรที่จำเป็น แต่ที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นการนำเข้ามาจากต่างประเทศที่ต้องลงทุนสูง อย่างน้อยต้องหลักแสนบาทขึ้นไป

 [adrotate banner=”3"]

           ปัจจุบันโดรนเพื่อการเกษตร คนไทยสามารถผลิตเองได้แล้ว ออกแบบที่เหมาะกับสภาพของประเทศไทย และราคาถูกด้วย อย่าง “โดรนพ่นยา” รุ่น “จีซีเอส๙” (GCS๙)ของกลุ่มเกษตรเจนวาย ในนาม หจก.กรีนเซ็นเตอร์เซอร์วิส   เป็นรุ่นประหยัดราคาถูกอยู่ในหลักหมื่นบาท

            ยุทธนา  ศรีวงศ์ดี กรรมการผู้จัดการ หจก.กรีนเซ็นเตอร์เซอร์วิส บอกว่า โดรนพ่นยา รุ่นนี้ใช้ง่ายกับหน้างานจริง สามารถควบให้ปฏิบัติการในรัศมี 2 กม.มีใบพัด 8 ใบ ที่มีประโยชน์ทั้งประคองเครื่องให้อยู่บนอากาศ และแหวกใบพืชเพื่อให้พ่นยาได้ทั่วถึง ใช้พลังแบตเตอรี่ ที่สามารถบินได้นานถึง 15 นาที ความจุของถังยา 5 ลิตร  มีหัวฉีด 4 หัว สามารถปฏิบัติงานพ่นยาไร่ละเพียง 2 นาทีเท่านั้น ชั่วโมงละ 30 ไร่ ที่สำคัญใช้ง่าย เพราะออกแบบสำหรับคนที่อ่านหนังสือไม่ได้อีกด้วย