ชาวนครพนมสุดปลื้ม “นิพนธ์” มอบโฉนดที่ดินถึงพื้นที่ ประกาศแจกต่อ พร้อมๆกับประกันรายได้ให้เกษตรกร

  •  
  •  
  •  
  •  

ชาวนครพนม สุดปลื้ม “นิพนธ์” เดินทางไปมอบโฉนดที่ดินถึงพื้นที่ กำชับให้เกษตรกรที่ได้รับแล้ว จงหวงแหนที่ดินของตัวเอง ชี้เป็นเอกสารสิทธิที่สำคัญต้องรักษาไว้ให้ดี อย่าให้สูญหายหรือให้ผู้อื่นหลอกลว เอาไปใช้ในทางที่เสียหาย ประกาศรัฐบาลจะดำเนินมอบให้รายอื่นต่อไปพร้อมๆกับการประกันรายได้พืช 5 ชนิด ตามที่เกษตรกรต้องการต่อไป

วันที่ 18 สิงหาคม 65  นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมามอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนเจ้าของที่ดินตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” ที่หอประชุมอำเภอวังยาง ตำบลยอดชาด อำเภอวังยา จังหวัดนครพนมโดยมีส่วนราชการจังหวัดนครพนม  นายอำเภอวังยาง  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม  ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนจังหวัดนครพนม เข้าร่วมในพิธีมอบโฉนดที่ดินในครั้งนี้

นายนิพนธ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเรื่องที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชน ซึ่งในปีนี้ เป็นปีแรกที่รัฐบาล ได้ประกาศให้มีการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน พร้อมกันทั้งประเทศ โดยกระทรวงมหาดไทย ตั้งใจช่วยเหลือประชาชนเรื่องที่ดิน ในการเร่งรัดการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในที่ดินที่ประชาชนเข้าไปทำประโยชน์ ซึ่งขณะนี้มีโฉนดที่ดินที่ได้ดำเนินการตามโครงการฯ แล้วเสร็จพร้อมที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของที่ดินแล้ว

ดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่ดีที่พี่น้องหลายครอบครัวได้มีโอกาสสร้างหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์ เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้ ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ และยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตในครอบครัวให้ดีขึ้น จึงขอให้พี่น้องประชาชนได้หวงแหนที่ดินของตน ซึ่งเป็นเอกสารสิทธิที่สำคัญไว้ให้ดีอย่าให้สูญหายหรือถูกผู้อื่นหลอกลวง เอาไปใช้ในทางที่ทำให้ท่านเสียประโยชน์

ในโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความใส่ใจและเร่งรัดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้มีความมั่นคงในกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดิน ในครั้งนี้ด้วย นอกจากเรื่องที่ดินทำกินแล้ว ในเรื่องของการประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นรายได้หลักประชาชนนั้น รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ และ กระทรวงเกษตรฯได้ดำเนินนโยบายเรื่องการประกันรายได้เกษตรกรในพืชหลัก 5 ชนิด

จากการสอบถามพี่น้องประชาชนที่มาร่วมรับโฉนดที่ดินในวันนี้ส่วนใหญ่ต่างมีความพึงพอใจในการได้รับประโยชน์จากนโยบายประกันรายได้ อีกทั้งที่ดินที่ได้รับก็เป็นกรรมสิทธิ์ที่มั่นคงสามารถสร้างมูลค่าในทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นและเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการต่อไป

สำหรับโฉนดที่ดิน ที่มอบให้ประชาชนในจังหวัดนครพนม เป็นการออกโฉนดที่ดินไปแล้วเกือบ 1,848 แปลง คิดเป็น 3,334 ไร่พื้นที่ส่วนใหญ่ประชาชนเข้าครอบครองทำประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ที่นา ปลูกข้าว ที่ไร่ ปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลัง และปลูกยางพารา มาเป็นเวลากว่า 50 ปี