ควันหลงนอกฤดูกาล กษ.ตั้งผู้ตรวจ 5 ตำแหน่ง

  •  
  •  
  •  
  •  

                                                                ดาเรศร์ กิตติโยภาส

     รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)แจ้งว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 22 ตุลาคม 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอรายชื่อโยกย้าย และแต่งตั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ (ซี 10 ) ในตำแหน่งผู้ตรวจราชการประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 5 ท่านด้วยกัน

       สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้นในครั้งนี้  ประกอบด้วย 1.นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขา สปก.เป็นผู้ตรวจราชการ ,2.นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิดีกรมปสุสัตว์ เป็นผู้ตรวจราชการ ,3.นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจราชการ, 4.นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้ตรวจราชการ, และ 5.นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นผู้ตรวจราชการ หลังจากก่อนหน้านี้ได้มีการโยกย้ายในฤดูการโยกย้ายปกให้ปฏิบัติหน้าที่ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ไปแล้ว 7  ตำแหน่ง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ