ทอ.จัดคาราวานรถส่งเสบียง ยา เครื่องอุปโภคบริโภค สู่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน

  •  
  •  
  •  
  •  

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ทำการปล่อยขบวนรถไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ทั้ง ถุงยังชีพ เรือ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และยาสามัญประจำบ้าน หลังจากก่อนหน้านี้ได้จัดส่งหญ้าให้สัตว์เลี้ยงในพื้นที่ จ.ยโสธรมาแล้ว 20 ตัน

       เมื่อเวลา 04.00 น.วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ทำการปล่อยขบวนรถไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุล ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีทั้ง ถุงยังชีพ เรือ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น พร้อมด้วยยาสามัญประจำบ้าน ที่ได้รับการบริจาคจากหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชนและผู้มีจิตศรัทธา ที่มอบผ่านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ต่อไป

       อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 กองทัพอากาศ จัดรถบรรทุกช่วยลำเลียงหญ้าเพื่อเป็นอาหารสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยใน จ.ยโสธร โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 21 ร่วมกับ สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย และสมาคมชาวยโสธร จัดส่งหญ้าเนเปียร์ จำนวน 20 ตัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรชาว จ.ยโสธรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และประสบปัญหาขาดแคลนหญ้าที่จะใช้ในการเลี้ยงสัตว์

       ทั้งนี้กองทัพอากาศ ได้รับการประสานจากสมาคมชาวยโสธร ถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ขณะนี้ขาดแคลนหญ้าสำหรับเป็นอาหารของโคและกระบือ จึงได้จัดรถบรรทุกขนาดใหญ่จำนวน 2 คัน ขนส่งหญ้าเนเปียร์จากจังหวัดอุบลราชธานี ไปยังพื้นที่เป้าหมาย 2 จุด คือ จุดที่ 1  ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย และจุดที่ 2 ต.เหล่าไฮ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ทำให้โค กระบือได้บรรเทาความหิวได้ในระดับหนึ่ง