สทนช.จัดถก“ปฏิรูปน้ำ=ปฏิรูปประเทศ?”

  •  
  •  
  •  
  •  

สทนช.ระดมมันสมอง จัดเวที่เสวนาปฎิรูปถก บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “ปฏิรูปน้ำ=ปฏิรูปประเทศ?” ที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 นี้

     นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า ปัจจุบันกำลังเข้าสู่หน้าฝนปี 2561 ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำหลาก ปี 2561   โดยมีกำหนดการลงพื้นที่สร้างการรับรู้ภาคประชาชน จำนวน 8 ครั้งครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ประกอบด้วย จ.เชียงใหม่ พิษณุโลก พระนครศรีอยุธยา สกลนคร อุบลราชธานี กาญจนบุรี ระยอง และสงขลา

[adrotate banner=”3″]

      “เราจะเริ่ม Kick off อย่างเป็นทางการในวันที่ 4 มิ.ย. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(กนช.)เป็นประธานพร้อมมอบนโยบายเพื่อกำหนดทิศทางการปฏิรูปการบริหารจัดการน้ำของประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 “

      อย่างไรก็ตามในวันเดียวกันกัน ทาง สทนช. ยังมีการจัดเวทีเสวนาปฎิรูปถก บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “ปฏิรูปน้ำ=ปฏิรูปประเทศ?”ด้วย