“มะแพร้ว” เหมือนมะพร้าว แต่หายาก

  •  
  •  
  •  
  •  

เมื่อไม่นานมานี้ไปที่บ้านอดีต ส.ส.นครศรีธรรมราชเขต 3 พรรคพลีงประชารัฐ “อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ” ตำยลสามตำบล  อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปพบต้น “มะแพร้ว” และเขาเพาะต้นกล้าด้วย ซึ่งปกติมำข่าวเกษตรมานานแล้ว เพิ่วได้เห็นของ

มะแพร้ว อยู่ในกลุ่มพืชตระกูลปาล์ม ปัจจุบันหาดูได้ยากมาก ถือเป็นมะชนิดหนึ่งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของยีน หรือมะพร้าวกลายพันธุ์นั่นเอง  ลักษณะเหมือนมะพร้าวทุกอย่าง ต่างกันตรงเวลาออกผล มะพร้าวไม่มีหางหนู หรือระแง้ ผลอ่อนจออกหนาแน่นบนแกนกลาง(หรืองวง) มีดอกเพศผู้ผู้น้อยกว่าปกติ จึงติดผลน้อย

มีชื่อสามัญว่า   Spitapa ชื่อวิทยาศาสตร์ Cocos nucifera L.  var. spicata K.C.Jacob อยู่ในวงศ์  PALMAE – ARECACEAE มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์เหมือนกันกับมะพร้าวทุกประการจนแยกไม่ออก หากพบเห็นต้นมะแพร้วก็จะเข้าใจว่าเป็นมะพร้าว แต่หากพิจารณาจากช่อดอกหรือทะลายของผลบนต้นก็จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน ซึ่งจะไม่พบเส้นหางหนูที่เกะกะเหมือนในทะลายมะพร้าวนั่นเอง