“ป๋า”ลาแล้วลาลับ ขอไว้อาลัย“พลเอกเปรม ติณสูลานนท์”

  •  
  •  
  •  
  •  

            จากการลาลับ จากไปอย่างไม่มีวันกลับของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษในวัย 99 ปีที่ได้ถึงแก่อสัญกรรมอย่างสงบที่โรงพยาบาลระมงกุฎเกล้า เมื่อเวลาประมาณ 09.00 น. วันที่ 26 พฤษภาคม 2526 นั้นถือว่าเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญของประเทศชาติครั้งใหญ่หลวง เว็บไซต์ “เกษตรทำกิน” ของแสดงความความอาลัยอย่างสุดซึ้งจากการลาจากของ “ป๋า” ในครั้งนี้

            พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เกิด ที่ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2463 เป็นบุตรชายคนที่ 7 จากจำนวน 8 คนของรองอำมาตย์โทหลวงวินิจทัณฑกรรม (บึ้ง ติณสูลานนท์) และนางวินิจทัณฑกรรม (ออด ติณสูลานนท์)

            พลเอกเปรมสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเมื่อปี 2480 เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเทคนิคทหารบก รุ่นที่ 5 สังกัดเหล่าทหารม้า ก่อนได้เข้ารับราชการทหารและร่วมรบในสงครามอินโดจีน รวมทั้งสงครามโลกครั้งที่สองด้วย

            ตำแหน่งสำคัญในอาชีพรับราชการทหารเคยดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2 ผู้บัญชาการทหารบก ก่อนเข้าตำแหน่งทางการเมืองเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สมัยรัฐบาลของพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ก่อนเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 16 ของไทย  3 สมัย ระหว่างปี 2523 – 2531

หลังพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นองคมนตรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม  2531 ต่อมาได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานองคมนตรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2541 ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในปัจจุบัน

            ขอให้ดวงวิญญาณของป๋าจงสู่สรวงสวรรค์เทอญ