ฝากความหวังไว้กับ “ร้อยเอก ธรรมนัส” ชุบชีวิตเกษตรกร

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดลมนัส กาเจ

“บอกเล่า ข่าวเกษตร” ประจำวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 ตอน ฝากความหวังไว้กับ “ร้อยเอก ธรรมนัส” ชุบชีวิตเกษตรกร  ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์คนแรกที่ลุยพื้นที่ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส และเป็นรัฐมนตรีที่ขยันลงพื้นที่มากที่สุดด้วยของรัฐบาลชุดนี้ โดยให้เหตุส่วนตัวคือต้องการฟังเสียงสะท้อนถึงปัญหาต่างๆของเกษตรกรด้วยตัวเอง

จะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาหลังที่ได้รับการโปรดฯแต่งตั้งครม.ชุดใหม่ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะลงพื้นที่มาตลอดตั้งแต่เหนือสุดเชียงรายจนใต้สุดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งแต่ละพื้นที่ที่ร้อยเอกธรรมนัส มีความมุ่งหวังให้เกษตรกรมีเอกสารสิทธิ์ในที่ทำกิน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เชียงรายและพื้นที่ทับซ้อนกับอุทยานแห่งขาติเทือกเขาบูโด จ.นราธิวาส ที่ยืนยันว่า หากพิสูจน์ชาวบ้านทำกินมาก่อนพร้อมจะคืนให้

จากจ้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2553/2556 ระบุประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ 320.7 ล้านไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรมมี 174.31 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 54.36 ของพื้นที่ประเทศ แต่จากการรายงานการปฏิรูปที่ดินและการจัดการที่ดิน ที่จัดทำโดยคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับความเห็นชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ระบุว่า พื้นที่ประเทศ 135 ล้านไร่ หรือร้อยละ 42 ของเป็นพื้นที่ป่าตามกฏหมาย เป็นพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศหรือ 127 ล้านไร่เป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์  จากพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 174 ล้านไร่ ยังมีอีกกว่า 47 ล้านยังไม่มีเอกสารสิทธ์ จึงฝากความหวังให้เกษตรกรไว้กับ รทว.เกษตรฯคนใหม่ที่ชื่อ “ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า” ด้วยครับ!