อย่าตะลึง”มะละกอเขาควาย”ไม่ใช่สิ่งมหัสจรรย์ แค่ผิดเพี้ยน

โดย …ดลมนัส  กาเจ

                เรามักจะได้ยินอย่างเนืองๆถึงความผิดธรรมชาติของผลมะละกอ โดยเฉพาะ “มะละกอเขาควาย” ที่เคยได้ยินเป็นประจำ ซึ่งมีความผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติของผลมะละกอ บางคนถึงบูชา และขอเลขเด็ด บางคนตีความเป็นตัวเลขเด็ด สุดแต่ใครจะมีความเชื่อและศรัทธาของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นสิทธิในความเชื่อของแต่ละคนที่ควรมี

                แต่กระนั้นต้องอย่าลืมว่า มะละกอเป็นพืช ถือเป็นสิ่งมีชีวิต ที่ยอมจะผิดเพี้ยนในทางฮอร์โมน และอาจจะเกิดความไม่สมบูรณ์ ผิดเพี้ยน ดุจเดียวกับกับคนและสัตว์ที่เกิดมาพิการ ไม่ใช่ความมหัสจรรย์ หรือสิ่งลี้ลับแต่อย่างใดครับ!

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ