“ธรรมนัส” เผยกำลังเจรจากับจีน หวังเปิดตลาดโค-กระบือ เพื่อแก้ไขปัญหาราคาโคตกต่ำ

  •  
  •  
  •  
  •  

“ธรรมนัส” เผยกำลังเจรจากับจีน หวังเปิดตลาดโค-กระบือ เพื่อแก้ไขปัญหาราคาโคตกต่ำ และเร่งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร หลังจากประสบผลสำเร็จในการเจรจากับซาอุดิอาระเบีย ที่ให้สามารถส่งออกโค กระบือ แพะ แกะได้เรียบร้อยแล้ว

      ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า พร้อมด้วย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบปะประชาชนร่วมกับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โดยมี นายนวนิตย์ พลเคน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ศาลาประชาคมบ้านผึ้งออก หมู่ 7 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความตั้งใจที่จะให้รัฐบาลมีความเป็นปึกแผ่น โดยจะต้องมีร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเกษตร ภัยแล้งและอุทกภัย ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งได้หารือกับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำให้ทั่วถึงพื้นที่เกษตรกรรม รวมถึงสนับสนุนให้แต่ละจังหวัดมีหมุดหมายสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาทิ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี เป็นต้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในในท้องถิ่นให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า รัฐบาลกำลังทำโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตหาซื้อปุ๋ยคุณภาพดี และราคาถูก เพื่อมาทำการเกษตร รวมถึงกำลังเจรจาเปิดตลาดโค-กระบือกับประเทศจีน เพื่อแก้ไขปัญหาราคาโคตกต่ำ เร่งสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้มีการเจรจากับซาอุดิอาระเบียให้สามารถส่งออกโค กระบือ แพะ แกะได้เรียบร้อยแล้ว จะส่งผลให้ราคาสินค้าปศุสัตว์ดีขึ้นต่อไป

ด้าน นายอรรถกร ศิริลัทธยากร กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การนำของ รัฐบาลและร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า จะตั้งใจทำงานช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มที่ เพื่อบรรเทาปัญหาการเกษตร และยกระดับรายได้เกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น