ครม.ไฟเขียวงบฯกลางกว่า 574 ล้านบาทเยียวยาผู้เลี้ยงหมู 56 จังหวัด จากการป้องกัน ASF

  •  
  •  
  •  
  •  

ธนกร วังบุญคงชนะ

มติ ครม.อนุมัติงบกลางปี 65 จำนวน 574.11 ล้านบาท เยียวยาเกษตรกรเลี้ยงหมู 56 จังหวัด เป็นค่าชดใช้สุกรที่ถูกทำลาย เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  ระหว่างวันที่ 23 มี.ค. 64 – 15 ต.ค. 64 ในพื้นที่ 56 จังหวัด โฆษกรัฐบาลเผยมีข่าวดี ไทยจะเป็นประเทศแรกของโลกที่จะมีวัคซีนป้องกัน  ASF ได้ภายในปีนี้

            วันที่ 11 มกราคม 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 574.11 ล้านบาท เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Africanwine Fever : ASF) และโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า ซึ่งจ่ายเป็นค่าชดใช้ราคาสุกรที่ถูกทำลายตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 64 – 15 ต.ค. 64 ตามมาตรา13(4) แห่ง พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการประเมินตามกฎกระทรวงกำหนดค่าชดใช้ราคาสัตว์ที่ถูกทำลายอันเนื่องจากโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหนะของโรคระบาด พ.ศ. 2560 แล้ว

            สำหรับการอนุมัติงบกลางฯ ในครั้งนี้ เป็นการค่าชดใช้ราคาสุกรที่ถูกทำลาย ในระหว่างวันที่ 23 มี.ค. 64 – 15 ต.ค. 64 ในพื้นที่ 56 จังหวัด ซึ่งทางกรมปศุสัตว์ได้ทำลายสุกรของเกษตรกร 4,941 ราย จำนวน 159,453 ตัว แต่ยังไม่ได้รับเงินค่าชดใช้ราคาสุกรที่ถูกทำลาย คิดเป็นเงิน จำนวน 574.11 ล้านบาท

 

นายธนกร  กล่าวอีกว่า ทางพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ย้ำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการตรวจสอบ สำรวจโรคตามหลักวิชาการ และมาตรฐานสากล พร้อมชี้แจงให้ประชาชนอย่างโปร่งใส ที่สำคัญต้องลดความเดือดร้อนของเกษตรกรเจ้าของฟาร์ม ผู้ค้ารายย่อย โดยเฉพาะผู้บริโภค ในขณะนี้ให้มากที่สุด

“ที่จริงโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ ASF ระบาดมากว่า 100 ปีแล้ว แต่ไม่มีวัคซีนป้องกัน และไม่มียารักษา ตอนนี้ทางกรมปศุสัตว์ได้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันและรักษาโรคนี้ ตอนนี้คืบหน้าแล้ว 60-70 % คาดว่าจะสมบูรณ์และใช้ได้ภายในปีนี้ ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลกที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาวัคซีนป้องกัน ASF “ โฆษกรัฐบาล กล่าว