ประภัตร”ฟังธงจัดการโรคลัมปี-สกิน จบภายใน 2 เดือนนี้ ล่าสุดกรมปศุสัตว์-จุฬาฯผลิตวัคซีนใช้เองได้แล้ว

  •  
  •  
  •  
  •  

“ประภัตร” ฟังธงโรคลัมปี-สกิน ในโคกระบือคงจบภายใน 2 เดือนนี้ หลังจากวัคซีน ล้านโด๊ส บางส่วนภึงไทยแล้ว และกรมปศุสัตว์ได้ทำปผนกระจายครอบคลุม 65 จังหวัด  ข่าวดีล่าสุดกรมปศุสัตว์ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลิตวัคซีน LSDV เองแล้ว รออีก 60 วันได้ใช้แน่นอน

    วันที่ 9 กันยายน 2564 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ความคืบหน้าการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคลัมปี- สกิน (LSDV) ล็อตใหม่ 5 ล้านโด๊สที่นำเข้ามานั้น วัคซีนล็อตแรกกว่า 1 ล้านโด๊ส มาถึงประเทศไทยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 และจะทะยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้กรมปศุสตว์ ได้จัดทำแผนการจัดสรรวัคซีนสำหรับกระจายวัคซีน 5 ล้านโด๊ส ให้กับ 65 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี – สกินเรียบร้อยแล้ว   ดั้งนี้

 พื้นที่ปศุสัตว์เขต 1 จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธายา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท และจังหวัดสระบุรี มีประชากรโค  กระบือ รวม 463,803 ตัว ได้รับการจัดสรรวัคซีน 224,100 โด๊ส

  พื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว มีประชากรโค – กระบือ รวม 269,287 ตัว ได้รับการจัดสรรวัคซีน 130,100 โด๊ส

  พื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดอำนาจเจริญ มีประชากรโค  กระบือ รวม 3,359,880 ตัว ได้รับการจัดสรรวัคซีน 1,623,300 โด๊ส

   พื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวักกาฬสินธุ์ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร มีประชากรโค  กระบือ รวม 2,334,733 ตัว ได้รับการจัดสรรวัคซีน 1,127,900 โด๊ส

    พื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีประชากรโค  กระบือ รวม 839,412 ตัว ได้รับการจัดสรรวัคซีน 405,600 โด๊ส

    พื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดเพชรบูรณ์ มีประชากรโค  กระบือ รวม 779,635 ตัว ได้รับการจัดสรรวัคซีน 376,600 โด๊ส

  พื้นที่ปศุสตว์ เขต 7 จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาณจนบุรี จังหวัดสุพรรณ จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีประชากรโค  กระบือ รวม 1,166,145 ตัว ได้รับการจัดสรรวัคซีน 563,400 โด๊ส

    พื้นที่ปศุสัตว์ เขต 8 จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง และจังหวัดพัทลุง มีประชากรโค  กระบือ รวม 706,502 ตัว ได้รับการจัดสรรวัคซีน 341,300 โด๊ส

   พื้นที่ปศุสัตว์ เขต 9 จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส มีประชากรโค  กระบือ รวม 429,852 ตัว ได้รับการจัดสรรวัคซีน 207,700 โด๊ส

   นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันผลิตวัคซีนป้องกันโรคลัมปี – สกินขึ้นมาเองแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลองผล โดยคาดว่าจะสามารถนำมาใช้งานจริงได้ภายใน 60 วัน ซึ่งจะเข้ามาเสริมกับวัคซีนที่นำเข้ามา ทำให้ปริมาณวัคซีนให้เพียงพอต่อประชากรสัตว์ของประเทศ และคาดว่าสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี  สกินนั้น จะจบลงภายในสองเดือน