“ประภัตร” เดินสายถึงคิวโคราชฉีดวัคซีน “ลัมปี – สกิน” เข็มแรก เตือนเกษตรกรระวังของเถื่อนขายเกลื่อนเมือง

  •  
  •  
  •  
  •  

“ประภัตร” เดินสายประเดิมวัคซีนป้องกันโรคลัมปี  สกิน (LSDV) ในโคกระบือเข็มแรก รอบนี้ถึงคิวช่วยลูกหลานย่าโม พร้อมฝากบอกเกษตรกรให้ระวัง ช่วงนี้มีซัคซีนเถื่อนเร่ขายจำนวนมากในราคาขวดละ 6,000 บาทมี 25 โดส วอนถ้าต้องการซื้อเองให้รวบรวมรายชื่อประสานมายังกรมปศุสัตว์ได้เลย จะได้ของแท้และผ่านการรับรองจาก อย.เรียบร้อยแล้ว เมือง 

      วันที่ 13 มิถุนายน 2564  นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองเลา ตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคลัมปี – สกิน (Lumpk Skin Disesae) พร้อม Kick off ฉีควัคซีน (LSDV) ในโค – กระบือ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ตลอดจนผู้นำภาคประชาชนเข้าร่วม

     นายประภัตร กล่าวว่า สถานการณ์วัคซีน (LSDV) เถื่อนที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในพื้นที่ขณะนี้ ขอให้เกษตรกรพิจารณาด้วยความระมัดระวัง ตามที่ได้ทราบข่าวมาวัคซีนเถื่อนดังกล่าวยังไม่ผ่าน อย. หนึ่งขวดมี 25 โด๊ส ราคาประมาณ 6,000 บาท ดังนั้น ไม่แนะนำให้ซื้อมาฉีดเอง หากเกษตรกรต้องการจัดหาวัคซีนด้วยตนเอง ขอให้รวมตัวกันติดต่อผ่านกรมปศุสัตว์ เพื่อความถูกต้อง และความปลอดภัย

      สำหรับการฉีดวัคซีนของกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งจาก 5  มาตรการ ในการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค โดยจะต้องมีการฉีดให้เป็นไปตามแผนทางทางกรมปศุสัตว์วางไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งการใช้วัคซีนเป็นมาตรการหนึ่งที่กรมปศุสัตว์ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนฯ พิจารณากำหนดแผนการฉีดวัคซีน ที่เป็นไปตามหลักวิชาการ ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการฉีดวัคซีนลัมปี – สกิน ในสัตว์ชนิดโค – กระบือ พ.ศ.2564 เพื่อให้เป็นแผนเดียวกัน มีความปลอดภัยต่อสัตว์และ มีการประเมินความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนในพื้นที่ และประเมินประสิทธิภาพความคุมโรคหลังจากฉีดวัคซีนด้วย รมช.ประภัตร กล่าว

     “กรมปศุสัตว์ได้มีการนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกิน (LSDV) มาแล้ว ล็อตแรก 60,000 โด๊ส ล็อตที่สอง 300,000 โด๊ส คาดว่าจะถึงประเทศไทยช่วงบ่ายของวันนี้ และขณะนี้มีภาคเอกชน พร้อมสนับสนุนการนำเข้าวัคซีนเพิ่มอีกนับล้านโด๊ส เพื่อให้เพียงพอ และสามารถหยุดการระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรมปศุสัตว์ก็พร้อมผลักดันภาคเอกชนในการนำเข้าวัคซีน เพื่อประโยชน์ของเกษตรกร ทั้งนี้ วัคซีนล็อตแรกได้ถูกกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศตามความเหมาะสมแล้ว” นายประภัตร กล่าว

       ส่วนมาตรการเยียวยาเกษตรกรจากกรณีโค – กระบือเสียชีวิตจากโรคลัมปี – สกินนั้น เบื้องต้นการเยียวยาเกษตรกรจากกรณีโค – กระบือเสียชีวิต ด้วยโรคลัมปี – สกิน เดิมมีอัตราเงินชดเชยรายได้ให้เกษตรกรเจ้าของโค – กระบือ ตามจริง แต่ไม่เกินรายละ 2 ตัว และจะจ่ายเงินเยียวตามอายุของสัตว์ อย่างไรก็ตามตนได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ นำเรื่องเข้าหารือกับกรมบัญชีกลางเพื่อเพิ่มวงเงินเยียวยาให้เกษตรกรได้มากขึ้น และจ่ายตามจำนวนสัตว์เสียชีวิตจริง