พิษโควิดน้ำนมดิบล้นตลาด “มนัญญา” ให้ อ.ส.ค.รับซื้อจากเกษตรกรโคนมภาคใต้-ตะวันตกวันละ 40 ตัน

  •  
  •  
  •  
  •  

“มนัญญา” ลงพื้นที่ประจวบฯ ร่วมถกแกัญหาน้ำดิบล้นตลาด เผยกระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายขยายการรับน้ำนมดิบจากเกษตรกรโคนมภาคใต้อีกวันละ 200 ตัน  เบื้องต้น อ.ส.ค. จะรับซื้อไปก่อนวันละ 40 ตัน เพื่อผลิตนมยูเอชที

     นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงงานผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ยูเอชที และเป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และตัวแทนสหกรณ์โคนมภาคใต้และภาคตะวันตก  เพื่อร่วมกันหารือถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาการรับซื้อน้ำนมดิบของสมาชิกสหกรณ์โคนมภาคใต้และภาคตะวันตก

     ทั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID -19  ทำให้เกษตรกรโคนมได้รับผลกระทบ น้ำนมดิบล้นกว่าวันละ 40 ตัน โดยเบื้องต้น องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จะรับซื้อน้ำนมดิบ 40 ตัน นำไปผลิตเป็นนมยูเอชที และบริหารจัดการต่อไป


     
    นางสาวมนัญญา กล่าวอีกว่า กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายขยายการรับน้ำนมดิบของเกษตรกรโคนมภาคใต้มากขึ้น โดยจะมีการสร้างโรงงานใหม่ สามารถรองรับน้ำนมดิบได้มากถึงวันละ 200 ตัน ซึ่งปัจจุบัน อ.ส.ค. มีข้อจำกัดในปริมาณการสำรองน้ำนมดิบของเกษตรกร และปริมาณการผลิตนมยูเอชที รวมถึงปริมาณกล่อมนมที่มีจำกัด  จึงต้องร่วมกันหารือ ต้องประสานกับหลายหน่วยงาน เพื่อให้ได้แนวทางที่ดีต่อทุกฝ่าย