เลี้ยงไข่ไก่ “เคจฟรี” แบบฉบับซีพีเอฟ เน้นแบบธรรมชาติ ผลิตไข่จากแม่ไก่อารมณ์ดี เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค

  •  
  •  
  •  
  •  

    “การเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ใช้กรงของซีพีเอฟ แม่ไก่ไข่ดำรงชีวิตแบบอิสระบนพื้นที่ 1 ตารางเมตรต่อแม่ไก่ 7 ตัว ซึ่งน้อยกว่ามาตรฐานทั่วไปที่กำหนดไว้ที่แม่ไก่ 9 ตัวต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร มีคอนสำหรับเกาะพักผ่อน มีวัสดุปูรองพื้นเพื่อใช้สำหรับคุ้ยเขี่ยและไซร้ขนทำความสะอาดตัวเอง”

 

         “ไข่ไก่” เป็นวัตถุดิบ นำมาปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายเมนู เป็นอาหารแหล่งของโปรตีนคุณภาพดี ที่หาซื้อได้ง่าย ราคาถูกที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย เป็นวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารที่แทบทุกบ้านต้องมีติดในครัว และในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไข่ไก่ นอกจากความปลอดภัยของอาหาร แล้ว แนวโน้มความต้องการไข่ไก่ที่ได้มาตรฐาน และมาจากกระบวนการเลี้ยงตามหลักมนุษยธรรม เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคทั่วโลกตระหนักและให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

        การเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง หรือ เคจฟรี (Cage free egg)  กำลังเป็นแนวทางการเลี้ยงที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้บริโภค บริษัทอาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้าทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น แมคโดนัลด์ เทสโก้ เนสท์เล่ ที่ประกาศคำมั่นกำลังจัดหาและจำหน่าย ไข่ไก่เคจฟรี

       เช่นเดียวกับองค์กรชั้นนำระดับโลก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)​ หรือ CPF ผู้ผลิตไข่ไก่ชั้นนำของไทย ก็มีแนวทางปรับเปลี่ยนการเลี้ยงไก่ไข่สู่การเลี้ยงแบบไม่ใช้กรง หรือ เคจฟรี อย่างต่อเนื่อง โดยยึดตามหลักอิสรภาพสัตว์ 5 ประการ (Five Freedoms of Animals) ประกอบด้วย แม่ไก่มีความเป็นอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม  มีสุขอนามัยที่ดี  มีที่อยู่สะดวกสบาย ได้รับอาหาร-น้ำอย่างเพียงพอ และแม่ไก่สามารถแสดงพฤติกรรมได้ตามธรรมชาติ  สอดรับกับนโยบาย “สวัสดิภาพสัตว์”​ ของซีพีเอฟ ที่มุ่งมั่นยึดแนวทางการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบและมีจริยธรรมตามมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นทำให้สัตว์มีความสุขสบายตลอดการเลี้ยง เพื่อส่งมอบอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภคด้วยความรับผิดชอบ

       ตั้งแต่ปี 2561 ซีพีเอฟ ได้พัฒนา ฟาร์มวังสมบูรณ์ ขึ้นให้เป็นฟาร์มต้นแบบเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยอิสระในโรงเรือนระบบปิด หรือ แบบไม่ใช้กรง โดยยึดตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป

      ภายในโรงเรือนมีการจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกต้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ส่งเสริมให้แม่ไก่ไข่ได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ในโรงเรือนระบบปิดขนาดใหญ่ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์อัตโนมัติควบคุมแสง อุณหภูมิและการระบายอากาศอย่างเหมาะสมตลอดเวลา แม่ไก่ไข่ดำรงชีวิตแบบอิสระบนพื้นที่ 1 ตารางเมตรต่อแม่ไก่ 7 ตัว ซึ่งน้อยกว่ามาตรฐานทั่วไปที่กำหนดไว้ที่แม่ไก่ 9 ตัวต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร มีคอนสำหรับเกาะพักผ่อน มีวัสดุปูรองพื้นเพื่อใช้สำหรับคุ้ยเขี่ยและไซร้ขนทำความสะอาดตัวเอง

      มีจุดสำหรับวางไข่ ส่งเสริมให้แม่ไก่แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติอย่างเต็มที่ ส่งผลให้แม่ไก่ไข่มีสุขภาพดีและมีอารมณ์ดี  มีความสุขสบาย แข็งแรง จึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง เมื่อแม่ไก่ได้รับการเลี้ยงดูแบบธรรมชาติ ก็จะให้ไข่ไก่สดที่มีคุณภาพและปลอดสาร ส่งผลให้ไข่ไก่เคจฟรีมีความสดกว่าไข่ไก่ทั่วไป ไม่มีกลิ่นคาว ไข่แดงมีสีส้มสด นูนสวย เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค 
   

      ฟาร์มวังสมบูรณ์ ยังควบคุมการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ ใช้สายพานลำเลียงไข่จากจุดวางไข่ของแม่ไก่ไปยังห้องเก็บไข่โดยอัตโนมัติ มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพตามแนวทาง Biosecurity Hi-tech Farming  ขณะเดียวกัน การเลือกใช้แม่ไก่ไข่สายพันธุ์พิเศษ F100 ของ CPF รวมถึงพัฒนาสูตรอาหารผลิตจากธัญพืช 100% ช่วยให้ไก่ที่มีสุขภาพพื้นฐานดี สามารถเติบโตตามศักยภาพของพันธุกรรมธรรมชาติ ส่งผลให้ไข่ไก่เคจฟรีมีความสดกว่าไข่ไก่ทั่วไป ไม่มีกลิ่นคาว ไข่แดงมีสีส้มสด นูนสวย เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ตอกย้ำความใส่ใจถึงที่มาของผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบต่อสัตว์ เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


     

       นอกจากนี้ การเลี้ยงแบบไม่ใช้กรง ในโรงเรือนระบบปิด ยังควบคู่กับการควบคุมและป้องกันโรคที่ดี วมถึงการจัดการระบบสุขาภิบาลภายในฟาร์มที่ดี เพื่อป้องกันพาหะนำโรค เช่น หนู จิ้งจก แมลง รวมถึง การปนเปื้อนทางสิ่งแวดล้อม โดยไข่ไก่เคจฟรี ของซีพีเอฟ ได้รับรองมาตรฐานการปลอดเชื้อซัลโมเนลล่า ตั้งแต่โรงฟักไข่ แม่ไก่พันธุ์ จนถึงแม่ไก่ไข่รุ่น  เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่ปลอดภัย มีคุณภาพ ปลอดสาร  ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรที่สอดคล้องตามความต้องการของตลาดในและต่างประเทศในอนาคต รวมทั้งเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภคคนไทย

       ปัจจุบัน ไข่ไก่เคจฟรีของซีพีเอฟ มีวางจำหน่ายที่ ร้านซีพี เฟรชมาร์ท 7-Eleven ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ริมปิง จ.เชียงใหม่ และเป็นผลิตภัณฑ์ไข่ไก่เคจฟรีที่ได้วางจำหน่ายของห้างดองกิ ดองกิ ในเร็วๆ นี้จะมีวางจำหน่ายใน The Mall ฟู้ดส์แลนด์ วิลล่ามาร์เก็ต แม็กซ์แวลู โกลเด้นเพลส อีกด้วย รวมทั้ง ยังได้รับการยอมรับจากโรงแรมและร้านอาหารชั้นนำหลายแห่งในประเทศไทย  ร้านชาบูชาบู โมโม พาราไดซ์  ร้าน TO TO Sama ตลอดจน ร้านเจ๊ไฝ สตรีทฟู้ดชื่อดังอีกด้วย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ