“ธรรมนัส” เปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมแจกโค 90 ตัวที่พะเยา

  •  
  •  
  •  
  •  

“ธรรมนัส” เปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ จ.พะเยา พร้อมส่งมอบโค จากโครงการธนาคารโค – กระบือ 90 ตัว ส่งเสริมช่วยเหลือเกษตรกร

      ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ  เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา ว่า เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมปศุสัตว์ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งทั่วประเทศ  

      ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมเทิดพระเกียรติในเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในปีนี้ จึงได้จัดทำโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น โครงการนี้จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง ในที่สาธารณะซึ่งทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

    “การดำเนินงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯในพื้นที่จังหวัดพะเยาในวันนี้ ได้ส่งมอบโคจากโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้พี่น้องเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ  จำนวน  90  ตัว  เพื่อเป็นการส่งเสริมช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโค – กระบือเป็นของตนเอง ส่งผลให้เกิดประโยชน์จากการเลี้ยงโคและกระบือได้เป็นอย่างดี เป็นการส่งเสริมในการเพิ่มประชากรของโค – กระบือในประเทศ พร้อมได้มอบอาหารสุนัขและแมวสำหรับสัตว์ด้อยโอกาส และเสบียงอาหารสัตว์ (หญ้าแห้ง) จำนวน 4,000 กิโลกรัม ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อีกด้วย” ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว

     ด้าน นายสุรเดช  สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ภายในงานจะมีกิจกรรม ทั้งการตรวจสุขภาพการบำบัด รักษาโรคสัตว์ป่วย การให้ความรู้เรื่องโรคและการป้องกันโรคสัตว์  และส่งเสริมสุขภาพสัตว์ เช่น การฉีดวัคซีน การผ่าตัดทำหมันสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในสถานสงเคราะห์สัตว์  วัด ชุมชน และในที่สาธารณะ เป็นต้น การฝึกอบรมการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  การให้ความรู้การจัดการอาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์  การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การสาธิตการแปรรูปผลผลิตปศุสัตว์ การจัดแสดงตลาดนัดสินค้าปศุสัตว์ การตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ  และหน่วย  Mobile lab  เพื่อให้บริการตรวจด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ