ถก 16 บริษัทแก้วิกฤติราคาไข่ ลงมติปลดทันทีแม่ไก่1ล้านตัวใน 1 สัปดาห์

  •  
  •  
  •  
  •  

การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับมือภาคเอกชน 16 บริษัทยักษ์ใหญ่ ลงมติเห็นพ้อง 3 มตรการ แก้ปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรง  1 ล้านตัว ภายใน 1 สัปดาห์ – ส่งออกไข่ไก่ 60 ล้านฟองภายใน 1 เดือน- ปลดพ่อ แม่พันธุ์ไก่ไข่ อายุ 25-60 สัปดาห์  1 แสน ตัว ภายใน 1 สัปดาห์ มั่นใจราคาไข่ไข่หน้าจะจะขยับขึ้นฟองละ 2.60 บาท

        นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ราคาไข่ไก่ยังไม่มีเสถียรภาพ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ยังได้รับผลกระทบ และเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก้ตกต่ำนั้น ทางกระทรวงเกษตรฯมอบหมายกรมปศุสัตว์เข้าไปแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนแล้ว ล่าสุดได้เชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วมหารือและขอความร่วมมือในแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำ ประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ไข่รายใหญ่จำนวน 16 บริษัทมาหารือกัน เนื่องจากผลผลิตไข่ออกมาในปริมาณมากเกินความต้องการของตลาด

จากการหารือไ้ด้มีมติในการแก้ไขปัญหาราคาเร่งด่วน 3 มาตรการ เพื่อปรับลดปริมาณการผลิตไข่ คือ1. ปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรง จำนวน 1 ล้านตัว ภายใน 1 สัปดาห์ ซึ่งมีบริษัทให้ความร่วมมือ 15 บริษัท, 2 ส่งออกไข่ไก่ 60 ล้านฟองภายใน 1 เดือน ซึ่งมีบริษัทให้ความร่วมมือ 13 บริษัท (ซีพี 40 ล้านฟอง /เบทาโกร 10 ล้านฟอง อื่นๆ 10 ล้านฟอง) และ 3. ปลดพ่อ แม่พันธุ์ไก่ไข่ (ps) อายุ 25-60 สัปดาห์ จำนวน 1 แสน ตัว ภายใน 1 สัปดาห์ ซึ่งมีบริษัทให้ความร่วมมือ 16 บริษัท

        นอกจากนี้ ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ติดตาม ตรวจสอบให้บริษัทดำเนินการตามมติ ดังนี้ 1. ติดตามการปลดแม่ไก่ยืนกรง /ไก่ไข่พ่อ แม่พันธุ์ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ อย่างช้าต้องไม่เกิน 30 พ.ย. นี้, 2. ติดตามการส่งออกไข่ไก่ทุกสัปดาห์ และ 3. ติดตาม ตรวจสอบห้องเย็น เก็บไข่ไก่รอการส่งออก/ห้ามนำไข่ไก่ 60 ล้านฟองมาจำหน่ายตลาดภายในประเทศ ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการข้างต้น คาดว่าจะสามารถทำให้ราคาไข่ไก่ขนาดกลางหรือไข่ไก่ขนาดคละหน้าฟาร์มจะปรับตัวสูงขึ้นฟองละ 2.60 บาท จากปัจจุบันราคาไข่ไก่ขนาดคละอยู่ที่ฟองละ 2.40 บาท ซึ่งถือเป็นราคาที่เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นและไม่ขาดทุน

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ