“กฤษฎา”เข้มตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอส่งนมโรงเรียน

  •  
  •  
  •  
  •  
“กฤษฎา” มอบคณะกรรมการจัดสรรโควต้านมโรงเรียน ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอส่งนมโรงเรียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หวังให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดจากกรณีที่ได้มอบนโยบายการส่งนมโรงเรียนแก่คณะกรรมการจัดสรรโควต้านมโรงเรียนนั้น โดยการจัดสรรโควต้านมโรงเรียนยังคงให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดสรรโควต้านมโรงเรียนตามกฎหมายเช่นเดิม แต่ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอส่งนมโรงเรียนว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบหรือข้อตกลงที่คณะกรรมการฯ กำหนดไว้หรือไม่ เช่น การขายโควต้า การทำเอกสาร MOU ไม่ตรงข้อเท็จจริง หรือการส่งนมที่ไม่ได้มาตรฐานให้เด็กนักเรียนรับประทาน เป็นต้น

[adrotate banner=”3"]วข

อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่าง ๆ ของผู้ยื่นขอส่งนมโรงเรียนทั้งเก่าและใหม่ให้ถูกต้อง รวมถึงประวัติการส่งนมโรงเรียนของผู้ส่งนมที่ผ่านมาว่าได้ทำตามกฎกติกาถูกต้องแล้วหรือยัง และได้ส่งนมถึงโรงเรียนตามกำหนดระยะเวลาหรือไม่ด้วย เพื่อให้นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เด็กนักเรียนซึ่งเป็นลูกหลานประชาชนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของร่างกายได้อย่างครบถ้วนอย่างแท้จริง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ