กำหนด 4 แนวทางแก้วิกฤตราคาไข่ไก่ตกต่ำ

  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงเกษตรฯ กำหนด 4 แนวทางปัญหาราคาขาไก่ตก  เตรียมเรียกประชุมคณะกรรมการไก่ไข่ถกคุมนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ตามแผน 5.5 แสนตัว พร้อมเรียก 4 บริษัทผู้ผลิตไก่ไข่ยักษ์ใหญ่ร่วมมือลดจำนวนพ่อแม่พันธุ์ด้วย

          นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ว่า ปัจจุบันผู้เลี้ยงไก่ไข่กำลังได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำ ซึ่งทราบว่าปัจจุบันราคาไข่คละหน้าฟาร์มเฉลี่ยที่ 2.50 – 2.60 บาท/ฟอง ขณะที่ราคาต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 2.90 บาท/ฟอง เนื่องจากผลกระทบจากการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ (PS) ที่มากกว่า 5.5 แสนตัว/ปี

          ดังนั้น แนวทางที่กระทรวงเกษตรฯ รับพิจารณาและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ 1. กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์หรือ Egg Board ภายในสัปดาห์นี้ เพื่อกำหนดมาตรการจำกัดการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไม่ให้เกิน 5.5 แสนตัว/ปี แต่พบว่าปัจจุบันมีปริมาณพ่อแม่พันธุ์แล้ว 6.2 แสนตัว ส่งผลให้มีปริมาณไข่ไก่เกินความต้องการอยู่ประมาณ 2,000 ล้านฟอง/ปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาไข่ไก่

         2.มอบหมายกรมปศุสัตว์พิจารณากำหนดมาตรการตรวจนับปู่ย่าพันธุ์ (GS) ให้ชัดเจน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อปริมาณพ่อแม่พันธุ์ที่จะผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาด โดยเฉพาะบริษัทผู้เลี้ยงไก่ไข่รายใหญ่ 3.กระทรวงเกษตรฯ จะหารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์พิจารณาแนวทางการออกประกาศกระทรวง เรื่องการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ตามกฎหมายที่กระทรวงพาณิชย์กำกับดูแล ซึ่งจะมีผลให้ผู้นำเข้าต้องแจ้งข้อมูลการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ที่ชัดเจน

[adrotate banner=”3"]

        และ 4. กระทรวงเกษตรฯ จะประสานเชิญ 4 บริษัทผู้ผลิตไข่ไก่รายใหญ่ ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพี,บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) , บริษัทแสงทอง และ บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด หารือร่วมกันเพื่อขอความร่วมมือในการลดจำนวนพ่อแม่พันธุ์ให้เหลือคงที่ 5.5 แสนตัว ซึ่งจะส่งผลให้สถานการณ์ราคาไข่ไก่ดีขึ้น

 

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ