“นิพนธ์” ชี้สุดยอดคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ แก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้รอบด้าน

  •  
  •  
  •  
  •  

“นิพนธ์”  ลงพื้นที่เปิดโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ จ.สงขลา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสในหลวง ร.10 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ชี้เป็นโครงการที่สามารถการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่อย่างครบวงจร ที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร 

วันที่ 27 ก.ค.65  นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเนินขุมทอง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผวจ.สงขลา เกษตรจังหวัดสงขลา นายอำเภอหาดใหญ่ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องเกษตรกรร่วมในพิธีฯ

นายนิพนธ์  กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นในการสืบสาน
รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ การพัฒนางานด้านต่างๆ ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระวิริยอุตสาหะเพื่อช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง

พระองค์ทรงตระหนักและเล็งเห็นในคุณค่าแนวพระราชดำริต่างๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น ด้านการเกษตร การศึกษา การบริหารจัดการน้ำ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เหนือสิ่งอื่นใด นั่นคือ ความทุ่มเทพระราชหฤทัยในการทรงงาน พระองค์ทรงเสียสละเพื่อประชาชนโดยเสมอมา และด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล พระองค์ทรงยึดมั่นที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อเป็นแสงสว่างนำทางตามรอยพระราชปณิธานไปสู่ความผาสุกแก่ประชาชนและประเทศชาติ

รมช.มหาดไทย กล่าวอีกว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ๆ เป็นโครงการรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมทั้งการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรไปในคราวเดียวกัน เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเกษตรกรจะได้รับบริการแบบครบวงจรในทุกๆ ด้าน ซึ่งเป็นการนำบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และองค์ความรู้ด้านการเกษตร มาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรถึงในพื้นที่

ดังนั้นพี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมงานในวันนี้ ขอให้ใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง โดยเข้ารับการบริการหรือปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จึงต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้จัดงานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญยิ่งขึ้นไป

นอกจากนี้ นายนิพนธ์  ได้มอบโล่เกียรติบัตรรางวัลแปลงใหญ่ดีเด่น ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มเกษตรกร และเยี่ยมชมนิทรรศการจากกลุ่มเกษตรกรที่มาร่วมจัดนิทรรศการในโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่บริเวณภายในอาคารสนามกีฬาเนินขุมทองอีกด้วย