ลุยดงฝรั่งไต้หวันไส้แดง “หงเป่าสือ”  ดูวิถีเกษตรสมัยใหม่ ขายกิ่งพันธุ์แทนผลผลิตรายได้ไร่เป็นแสน

  •  
  •  
  •  
  •  

ดลมนัส กาเจ

      เกษตรยุคใหม่ เกษตรสมัยใหม่ เป็นสิ่งที่รัฐบาลและทุกภาคส่วนพยายามผลักดันให้เกษตรกรไทยสู่จุดตรงนั้น คือ “เกษตรสมัยใหม่” บ้างก็ใช้คำว่า  “เกษตรอัจฉริยะ”  หรือ “สมาร์ท ฟาร์มเมอร์” (Smart Farmer)  จากทำเกษตรที่เน้นขายผลผลิต มาสู่การทำธุรกิจเกษตร ที่ครบวงจรตั้งแต่การปลูก แปรรูป และทำการตลาดเอง ที่มักจะใช้คำนิยามว่า “ต้นน้ำ- กลางน้ำ และปลายน้ำ” นั่นเอง โดยเน้นเป้าหมายพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น “ยัง สมาร์ท ฟาร์มเมอร์” (Yang Smart Farmer)

      หากแปลอักษรตามนัยของคำว่า “สมาร์ท ฟาร์มเมอร์” ที่รัฐบาลกำลังรณรงค์ก็คือทำเกษตรครบวงจรมีการปลูก ดูแล เก็บเกี่ยวผลผลิต นำผลผลิตมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ และทำการตลาดเอง เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตให้มากขึ้น

     กระนั้นในมุมของเกษตรกรสมัยใหม่ อย่าง “ณัฏฐวุฒิ กลางอรัญ” หรือ “น้าอ้วน บ้านเกษตรพอเพียง”  ผู้จัดการสวน “สุชาดา” แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเก่าแก่ที่ ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เขามองว่า บางครั้งการทำเกษตร ไม่จำเป็นที่ต้องรอให้มีผลผลิตออกมาเพื่อแปรรูป แต่ถ้ามีวิธีอื่นที่ได้เงินเร็วกว่า มากกว่าต้องรีบตักตวง อาทิ เมื่อมีเกษตรกรต้องการขยายพื้นที่ปลูกพืชบางชนิดที่ตลาดต้องการ ก็จำเป็นต้องรีบขยายพันธุ์ขายได้เงินเร็ว และดีกว่าด้วย อย่าคิดว่าเกษตรที่ซื้อกิ่งพันธุ์จะเป็นคู่ด้านการตลาดของผลผลิต แต่จงคิดว่า ถ้าเราไม่ทำคนอื่นก็ทำ สุดท้ายทำให้เราเสียโอกาสไป และที่สำคัญถือเป็นการกระจายรายสู่เกษตรกรรายอื่นให้อยู่ดีกินดีขึ้นมาบ้าง

     อย่างฝรั่งไต้หวันไส้แดง “หงเป่าสือ” ซึ่งถือเป็นผลไม้ที่ตลาดต้องการสูงเนื่องจากเนื้อหวาน กรอบอร่อย แทบไม่มีเมล็ด ทำให้ น้าอ้วน ต้องขยายพันธุ์ด้วยการ “ทาบกิ่ง” ส่วนหนึ่งเพื่อขาย และอีกส่วนเพื่อขยายพื้นที่ปลูกเอง ตอนนี้ลูกค้าที่จองเต็มข้ามเดือนแล้ว

     น้าอ้วน บอกว่า การทำสวนเกษตร อย่างฝรั่งหงเป่าสือ ต้องมอง 3 แบบ คือปลูกเพื่อเอาผลผลิตขาย  ปลูกเพื่อเป็นต้นพันธุ์ขยายกิ่งขายหรือปลูกเอง และปลูกทั้ง 2 อย่างคือปล่อยให้ออกผลผลิต และสำหรับขยายพันธุ์ จะได้ทั้งทองอย่าง แต่ต้องปลูกลงดิน หากปลูกระยะ 3×3 เมตร จะได้ 170 ต้น ถ้าปลูกระยะ  3×2 เมตร 266 ต้น แต่ถ้าจะปลูกเพื่อเป็นแม่พันธุ์ หรือเพื่อขยายพันธุ์โดยเฉพาะ แนะนำให้ปลูกในวงบ่อซิเมนต์ เพราะการให้ปุ๋ย ให้น้ำจะได้รั่วไหล ที่สำคัญพื้นที่ 1 งานจะปลูกได้ถึง 200 ต้น

      ต้นพันธุ์ 1 ต้น น้าอ้วน บอกว่า ขยายพันธุ์ด้วยวิธีทาบกิ่งได้รุ่นละ 30 กิ่ง ภายใน 1 ปีขยายได้ 4 รุ่น เท่ากับต้นพันธุ์ 1 ต้นขยายพันธุ์ได้ 120 กิ่ง น้าอ้วนขายต้นละ 150-300 บาทขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของกิ่ง แต่เอากันง่ายๆสมมุติขายเพียงกิ่งละ 100-120 บาทเท่ากับว่า ต้นพันธุ์ 1 ต้นจะสร้างรายได้ต้นละกว่า 2 หมื่นบาท หักค่าโน้น นี่ นั้น อย่างน้อยกำไรต้นละ 5,000 บาท หากพื้นที่ 1 ไร่ปลูก 170 ต้น คิดเป็นรายได้ก็หลายแสนบาท (ชมคลิปประกอบ)