“มนัญญา” ชวนชม ชิม ช้อป ของดี มีคุณภาพ ในงาน “แสดงสินค้าสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี”

  •  
  •  
  •  
  •  

“มนัญญา”  เชิญชวนชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์เด่น สินค้าคุณภาพของสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ และจากเกษตรกรจากจังหวัดต่างๆ ถึงมือผู้บริโภคโดยตรงมนงาน “แสดงสินค้าสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี” ระหส่าง 18 – 22 กันยายน 2563 นี้ 

       วันที่ 19 กันยายน 2563 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นเป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ปี 2563 โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ บริเวณหอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

มนัญญา ไทยเศรษฐ์

      ในโอกาสนี้นางสาวมนัญญา ได้เยี่ยมชมบูธและร่วมจำหน่ายสินค้านาทีทอง นำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายลดราคา เพื่อช่วยเหลือลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งให้กำลังใจกับตัวแทนสหกรณ์และกลุ่มอาชีพที่นำสินค้ามาจำหน่ายภายในงานด้วย

      นางสาวมนัญญา กล่าวว่า การจัดงานแสดงสินค้าสหกรณ์ที่จังหวัดอุทัยธานีครั้งนี้  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าคุณภาพและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียง ได้เลือกซื้อสินค้าดีมีคุณภาพในราคาย่อมเยาจากสหกรณ์โดยตรง  และขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น มุ่งหวังให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าสหกรณ์ที่มีคุณภาพ สด ใหม่และปลอดภัย 

     สำหรับงานแสดงสินค้าสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ปี 2563 มีสินค้าและผลิตภัณฑ์มาจัดจำหน่ายหลากหลายชนิด เป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าของสหกรณ์ กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านจากจังหวัดต่างๆ กว่า  60 บูธ ทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค เช่น ข้าวสาร ไข่ไก่ ผักสด ลองกองและผลไม้อบแห้ง ขนมไทย สินค้าแปรรูป ปลาช่อนแดดเดียว กุนเชียงปลา ปลาสลิด อาหารทะเล เนื้อโคขุน นมพร้อมดื่ม ไอศกรีม ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย ชุดผ้าไหม เครื่องประดับ สินค้าหัตถกรรม และสินค้าของดี 4 ภาค เป็นต้น

     ภายในงานยังมีกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ หรือประชาชนที่สนใจมาเลือกซื้อสินค้าสหกรณ์ และผู้ประกอบการสามารถติดต่อเจรจาธุรกิจซื้อขายสินค้าร่วมกับสหกรณ์ต่างๆ ได้ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสอนอาชีพ เพื่อทำผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน ต่อยอดเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วย จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถอุดหนุนสินค้าสหกรณ์คุณภาพจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ณ บริเวณหอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ได้ตั้งแต่วันนี้ – 22 กันยายน 2563

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ