พรุ่งนี้แล้ว”งานเกษตรแฟร์”(25 ม.ค.) เริ่มก่อน“เจาะลึกกรีนเกษตรแฟร์ 62 รอบสื่อมวลชน”

  •  
  •  
  •  
  •  

         เริ่มแล้วสำหรับงานประจำปี “เกษตรแฟร์ ประจำปี 2562”  ภายใต้แนวคิด“เกษตรศาสตร์นำไทย นวัตกรรมก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ สำหรับวันนี้ ( 24 ม.ค.62) เป็นการ “เจาะลึกกรีนเกษตรแฟร์ 2562 รอบสื่อมวลชน” ที่เริ่มขึ้นในเวลา 13.30 น. เริ่มจากลงทะเบียน ณ ชั้นล่าง อาคารสารนิเทศ 50 ปี จากนั้นจะขึ้นรถรางสวัสดิการ ระบบไฟฟ้า เยี่ยมชมจุดสำคัญต่างๆ

          เริ่มจุดแรกที่ บูธไฮไลท์ เกษตรแฟร์ บริเวณ green zone (A zone หน้าสำนักส่งเสริม) แนะนำ ข้อกำหนดกรีนที่มีต่อร้านค้า ข้อแนะนำการเตรียมตัวมางานเกษตรแฟร์ของผู้เดินงาน การจัดเตรียมสินค้าแบบใส่ใจเพื่อลดขยะที่จะเกิดขึ้น การแยกขยะ ขยะแยกแล้วไปไหน จากนั้นจุดไฮไลท์ที่สอง เยี่ยมชมเต็นท์แยกขยะ (บริเวณหน้า ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ข้างเต็นท์กองอำนวยการ 1) ทดลองคัดแยกขยะ และเครื่องบีบอัดขวด/แก้วพลาสติก (10 นาที) ดูธนาคารขยะ แวะชม DIY ที่สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ,นวัตกรรม green และนิทรรศการของหน่วยงาน ใน green zone

          จุดที่สาม ชมเครื่องกรองน้ำ นวัตกรรมซึ่งให้ผู้เข้าชมงานนำแก้วน้ำกระบอกน้ำมาเติมน้ำดื่มฟรีลดขยะแกวน้ำใช้ครั้งเดียวทิ้ง , ปั่นจักรยานผลิตพลังงานไฟฟ้า (คันเดียวกับที่นายกรัฐมนตรีปั่นเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ), Load App: Inside KU โหลดแล้วไม่หลง โชว์ได้ทุกจุด และ App KU priviledge, app Green card แล้วไปต่อที่ มุมแชะแอนด์แชร์ หากของเดินงานครบก็แชะแอนด์แชร์

           จุดสุดท้ายสำหรับรอบสื่อมวลชน คือขึ้นรถรางสวัสดิการ ระบบไฟฟ้า เยี่ยมชม (30 นาที) ที่เต็นท์ล้างจาน (บริเวณสวน 100 ปี หรือบริเวณตลาดน้ำ) พร้อมระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ล้างแบบไม่สร้างปัญหา ,ชมเครื่องหมักปุ๋ย (หลังสระว่ายน้ำจุฬาภรณ์) นำขยะเศษอาหาร/น้ำหวานจากเต็นท์แยกขยะ เปลี่ยนให้เป็นสารปรับปรุงดิน และอื่นที่เหมาะสมต่อไป

           สำหรับงานจริงที่เริ่มอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2562 นั้น ภายในงานยังมีการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 57 ในระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจะมีการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายภาคโปสเตอร์ รวมทั้งสิ้น 242 เรื่อง ในสาขาต่าง ๆ ตลอดจนการอภิปรายการบรรยาย การเสวนาพิเศษ อีก 11 เรื่อง

           นอกจากนี้ยังมีการประชุม KUPresidents Forum: Celebration of the 76 th Anniversary of Kasetsart University: Universities as Hubs for AI Research and Developmentระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะครบรอบ 76 ปีแห่งการสถาปนา

           การที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเกษตรแฟร์  ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์   รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บอกว่า เพื่อนำผลงาน นวัตกรรมจากงานวิจัย ซึ่งนักวิจัยได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาในสาขาต่าง ๆให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนที่ร่วมงาน อันจะนำไปสู่การพิจารณานำไปใช้ประยุกต์ใช้งานเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือการต่อยอดในการประกอบอาชีพและปีนี้ได้ปรับภาพลักษณ์งานให้มีความทันสมัยและให้ช่วยกันส่งเสริมดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นให้คิดค้นนวัตกรรมเช่น เครื่องบีบขวดน้ำที่ใช้แล้ว เครื่องกรองน้ำ ธนาคารขยะ แผ่นอัดจากวัสดุที่ใช้แล้วพร้อมที่จะนำไปสู่กระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือและการให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนที่มาเที่ยวงานใช้รถสาธารณะนำถุงผ้า กระบอกน้ำมาด้วย ทั้งนี้อยากให้นิสิตมีส่วนร่วมและช่วยกันรณรงค์การทิ้งขยะ การคัดแยก การนำขยะที่คัดแยกแล้วไปทำประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น นำไปทำน้ำหมัก ทำปุ๋ย เป็นต้

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ