เริ่มแล้ว“เกษตรแม่โจ้ 85 ปี:ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร”สุดอลังการจริงๆครบวงจรของภาคเกษตร

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย …ดลมนัส กาเจ

เริ่มแล้ว “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” งานเกษตรที่ยิ่งใหญ่แห่งปี โชว์สุดยอดนวัตกรรมการเกษตรแห่งยุค และตระการตากับโซนพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ที่ทุกท่านรอคอย ในระหว่างวันที่ 8-16 ธันวาคม  2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ งานนี้ฟรีและแม่โจ้ประกาศ พร้อมต้อนรับทุกท่าน

         มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เริ่มแล้วจัดกิจกรรม “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี :ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” ได้นำคณะสื่อมวลชนจำนวนกว่า 50 ท่าน เที่ยวชมงานก่อนใคร เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เปิดแถลงข่าวสัญจร Press Tour โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ คณะกรรมการจัดงาน ร่วมให้การต้อนรับและนำเที่ยวชมในส่วนต่างๆ ของการจัดงาน ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 8-16 ธันวาคม  2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

            มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันอุดมศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย กำลังจะมีวาระครบรอบ 85 ปี ในปี 2562 ได้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถออกมารับใช้สังคมและประเทศชาติเป็นเวลานาน และได้สั่งสมองค์ความรู้ด้านการเกษตรจนเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการอย่างกว้างขวาง มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมากมาย อีกทั้งยังมีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงเกษตรกรมากมาย มหาวิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญขององค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ควรจะได้มีการถ่ายทอดสู่ชุมชนอย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองแบบยั่งยืนและพอเพียง พร้อมเผยแพร่ผลงานวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคมบูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่าย สร้างความเข้มแข็ง ทั้งในและต่างประเทศ จึงได้กำหนดจัดงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร

           งานในครั้งนี้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น นิทรรศการ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การจัดแสดงและประกวดพืช สัตว์ ประมง กล้วยไม้ และสวนหย่อม การจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม Smart Farming  แปลงสาธิตแบบมีชีวิตและฟาร์มแม่โจ้ การแสดงศิลปวัฒนธรรมและเวทีบันเทิงทุกค่ำคืน กิจกรรมฟุตบอลดารานำทีมโดยศิลปินดาราจากช่อง 3 ที่จะมาสร้างความสนุกสนานในงาน  มวยชิงแขมป์โลก “ศึกกำปั้นสะท้านโลก 85 ปี แม่โจ้” ตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย “กาดแม่โจ้ 2477” รวมถึงงานศิษย์เก่าแม่โจ้คืนถิ่น  ซึ่งขณะนี้ในแต่ละส่วนงานพร้อมสำหรับการต้อนรับผู้ร่วมงานจากทั่วประเทศแล้ว

         กิจกรรมPress Tour ในครั้งนี้ มีการนำคณะสื่อมวลชนได้นั่งรถชมงานโดยรอบ ชมสวนหย่อมรูปแบบต่างๆ มุมถ่ายรูปหลากหลาย     ณ บริเวณสนามวังซ้าย ไฮไลท์น้ำตก 9 ชั้นในโดมประกวดกล้วยไม้ ชมแปลงสาธิตและพื้นที่จัดงานส่วนต่างๆ  ได้แก่แปลงสาธิตพืชสวนประดับได้แตรียมแปลงดอกไม้หลากหลายสีสันหลายสายพันธุ์ กว่า 100,000 ต้น กิจกรรมการจัดส่วนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับ

         ชมแปลงสาธิตพืชผักที่จัดใหญ่จัดเต็ม ได้รับความร่วมมือจากบริษัทเมล็ดพันธุ์ผักชั้นนำของประเทศไทยมาร่วมจัดแสดงมีกิจกรรม Plant Factory Tourทัวร์เยี่ยมชมระบบโรงงานผลิตพืช เทคโนโลยีการปลูกผักในครัวเรือน Fresh In Box ช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงการจัดสาธิตและฝึกกอบรมอบรมระยะสั้นอีกหลายหลักสูตรพร้อมจุด Check inแปลงผักน่ารักๆ หลายมุม

       ชมแปลงสาธิตพืชไร่ทัวร์ท่องเที่ยวแปลงปลูกและเก็บผลผลิตพืชไร่ จุด Check in ไร่ทานตะวัน และแปลงผลิตพืชไร่ ชมนิทรรศการข้าวและผลผลิตจากข้าว นิทรรศการธนาคารน้ำใต้ดินพร้อมทั้งจัดอบรมระยะสั้นที่น่าสนใจ

        แปลงสาธิตไม้ผล ชมการปลูกไม้ผลในรูปแบบต่างๆ การปลูกฝรั่งขึ้นค้าง ปลูกมะเดื่อฝรั่งกึ่งตัววี การจัดทรงลำไย ชมโรงเรือนอัจฉริยะฯลฯ

       โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา เป็นอีกจุดที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก มีการจัดแสดงแปลงผัก ไม้ผล นาข้าว เลี้ยงปลา ตามแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ รวมถึงการทำการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ ลด ละ เลิกสารเคมี พร้อมจุดCheck In แปลงเก็กฮวยอินทรีย์เหลืองอร่าม

      กิจกรรมด้านเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มีทั้งการเสวนาวิชาการ ฐานเรียนรู้ด้านการประมง ประกวดปลาหมอสี การประกวดจัดตู้พรรณไม้น้ำ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี การประกวดเมนูประมงเพื่อสุขภาพฯลฯ

      การแสดงและการประกวดทางสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดไก่พื้นเมือง ไก่แจ้ ไก่ต่อ ไก่ตั้ง นิทรรศการสัตว์มีชีวิต โซนสัตว์น่ารัก(มินิฟาร์ม) มุมถ่ายรูปกับสัตว์ให้กับนักท่องเที่ยว

        ชมนิทรรศการต่างๆ ซึ่งมีการแบ่งนิทรรศการเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.)นิทรรศการฉลองอดีตและสร้างอนาคต ผลงานเด่นของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าดีเด่น รวมถึงหลักสูตรการเรียนการสอน 2.)กลุ่มนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่ได้มีการจัดแสดงทั้ง ผลงานวิจัย การบริการวิชาการ เกษตรอินทรีย์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ Innovation Hub รวมกว่า 100 ผลงาน  และ 3.)นิทรรศการจากเครือข่ายภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จัดในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิต ผู้เยี่ยมชมงานจะได้รับทั้งความรู้ ความเพลิดเพลิน

      แปลงสาธิตของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย ที่เตรียมแปลงไม้ดอกทานตะวัน/คอสมอส บนพื้นที่ 13 ไร่ แปลงพืชผักอินทรีย์ 5 ไร่ ชมโรงเรือนSmart Farming 10 โรงเรือน ชมการผลิตลำไยนอกฤดู กว่า 200 ต้น แปลงไผ่ 85 ปี 85 พันธุ์ไผ่”

        สำหรับพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ดร.ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีซึ่งได้มีการจัดเตรียมพิธีเปิดไว้อย่างยิ่งใหญ่

           งานนี้เที่ยวชมงานฟรีตลอด 9 วัน 9 คืน ภายในงานจะมีนักศึกษาจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมงาน มีบริการช่วยขนสัมภาระให้กับผู้ที่เลือกซื้อสินค้าภายในงาน ผู้เข้าชมงานจะได้รับคู่มือเที่ยวงานแนะนำเส้นทางท่องเที่ยว มีแผนที่จัดงานแสดงจุดต่างๆ มีบริการรถนำเที่ยว / รถม้า / รถขึ้นฟาร์ม คอยบริการ

            งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตรครั้งนี้จึงเป็นงานยิ่งใหญ่แห่งปีที่ทุกท่านไม่ควรพลาดตั้งแต่วันที่ 8 – 16 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการ 0 5387 3333จุดกองอำนวยการ 0 5387 5985

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ