สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์(10-14 ม.ค.65)ทั้งข้าว-ข้าวโพด-ถั่วเหลืองราคาขยับขึ้น

  •  
  •  
  •  
  •  
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์วันที่ 10-14 มกราคม 2565
ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น
    สัปดาห์นี้ เนื่องจากผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังคงมีเบาบาง ทำให้มีเข้าสู่ตลาดน้อย ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ เพิ่มขึ้นจากหาบละ 645 บาท เป็นหาบละ 648 บาท
   ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 12 มกราคม 2565 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 598.75 เซนต์/บุชเชล ปัจจุบันพื้นที่เพาะปลูกแถบอเมริกาใต้ยังกังวลปัญหาเรื่องความแห้งแล้ง จากปริมาณน้ำฝนที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติและอุณหภูมิที่สูงขึ้น ทำให้เริ่มส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลผลิตข้าวโพดที่อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก
    ขณะที่รายงานอุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์อุปทานข้าวโพดประเทศบราซิลฤดูกาล 2564/65 ลดลงจาก 118 ล้านตัน มาอยู่ที่ 115 ล้านตัน และประเทศอาร์เจนตินาปรับลดลงมาอยู่ที่ 54 ล้านตัน
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว
ถั่วเหลือง : ราคาเพิ่มขึ้น
    กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในสัปดาห์นี้ ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 19.90 บาท เป็นกิโลกรัมละ 20.10 บาท การเพาะปลูกที่บราซิลและอาร์เจนตินา ประสบปัญหาเรื่องสภาวะอากาศแห้งแล้งอย่างต่อเนื่อง ทำให้คาดการณ์ผลผลิตใหม่ปรับตัวลดลง ขณะที่ความต้องการใช้ยังคงสูง โดยเริ่มมีปริมาณซื้อในตลาดมากขึ้น ส่วนค่าระวางเรือยังคงสูงทรงตัว ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าปรับสูงขึ้นและมีแนวโน้มที่จะปรับสูงขึ้นอีก
     ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 12 มกราคม 2565 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 1,398.50 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 416.2 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน จากปัญหาด้านสภาพอากาศทำให้คาดการณ์ปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองในแถบอเมริกาใต้ปรับลดลง โดยผลผลิตถั่วเหลืองบราซิลปรับลดลงจาก 144.0 ล้านตันมาอยู่ที่ 139.0 ล้านตัน ผลผลิตถั่วเหลืองอาร์เจนตินาลดลงมาอยู่ที่ 46.5 ล้านตัน ซึ่งน้อยกว่าเดือนที่ผ่านมา 3 ล้านตัน จากตัวเลขดังกล่าวส่งผลให้ปริมาณผลผลิตและสต๊อกถั่วเหลืองโลกฤดูกาล 2564/65 ผลผลิตลดลงมาอยู่ที่ 372.56 ล้านตัน และสต๊อกลดลงมาอยู่ที่ 95.20 ล้านตัน
    ด้านเกษตรกรประเทศบราซิลสัปดาห์นี้เริ่มทำการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยปริมาณน้ำฝนที่ลดน้อยลงในพื้นที่ทางตอนกลางจะช่วยให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตดำเนินการได้เร็วขึ้น
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะเพิ่มขึ้น
ปลาป่น : ราคาทรงตัว
    การจับปลาของประเทศเปรูในสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงลดลง เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูกาลการจับปลา โดยปริมาณปลาที่จับได้จริงจนถึงปัจจุบันเกิน 95% ของโควต้าแล้ว ด้านจีนผู้ซื้อหลัก ปริมาณซื้อหน้าท่าเรือยังคงทรงตัว ขณะที่ราคาซื้อหน้าท่าเรือปรับตัวขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากสต๊อกหน้าท่าเรือปรับลดลง
    ปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 42.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 36.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 34.20 บาท
    ขณะที่ปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 33.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 32.20 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว
ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น
  การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ     435 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 438 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 383 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 387 เหรียญสหรัฐฯ
  ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,300 บาท เป็นกระสอบละ 1,320 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,130 บาท เป็นกระสอบละ 1,150 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะยืนแข็ง
สุกร : ราคายืนแข็ง
    สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ประกาศราคาสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม ณ วันพระที่ 10 มกราคม อยู่ที่กิโลกรัมละ 110 บาท โดยหลังจากสัปดาห์นี้ความต้องการในตลาดน่าจะเริ่มทรงตัว จากการที่ผู้บริโภคบริหารจัดการอาหารโปรตีนได้ดีขึ้น
    ขณะที่การนำเข้าเนื้อสุกรจากต่างประเทศยังไม่จำเป็นเนื่องจากต้องพิจารณาผลกระทบทั้งห่วงโซ่
ส่วนลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 3,700 บาท (บวก/ลบ 106)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง
ไก่เนื้อ : ราคายืนแข็ง
    สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ประกาศราคาแนะนำไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ที่กิโลกรัมละ 40 บาท โดยมีผลตั้งแต่เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 จากการบริโภคเนื้อไก่ที่เพิ่มมากขึ้น  
    ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 15.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง
ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
    สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ประกาศตรึงราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ที่ฟองละ 2.90 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าทรงตัว

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF