กรมปศุสัตว์ ตรวจประเมินโรงฆ่าและชำแหละเนื้อสัตว์ปีก “ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป” เพื่อส่งออกไปจีน

  •  
  •  
  •  
  •  

กรมปศุสัตว์ ตรวจประเมินโรงฆ่าและชำแหละเนื้อสัตว์ปีก ของบริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ปฯ ตามข้อกำหนดของหน่วยงาน General Administration of Customs China เพื่อส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน”

      เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 20 ตุลาคม 2564  นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการตรวจประเมินความสอดคล้องตามข้อกำหนดของหน่วยงาน General Administration of Customs China (GACC) สาธารณรัฐประชาชนจีน ของโรงฆ่าและชำแหละเนื้อสัตว์ปีก เพื่อส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน

     ทั้งนี้หน่วยงาน GACC ได้ดำเนินการตรวจสอบ มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) และการกำกับดูแลความปลอดภัยด้านอาหาร ของบริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด (EST. 109) จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นโรงฆ่าและชำแหละเนื้อสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video conference)

    โดยมีนายอภินันท์ คงนุรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) นายอนุชา มุมอ่อน ผอ.กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สพส. และเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สพส. เข้าร่วมในการรับการตรวจประเมินทางไกล (Virtual Audit) ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์