ธ.ก.ส.เพิ่มช่องทางรับฝากเงินสด-จ่ายเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตผ่าน Banking Agent เริ่ม 21 ก.ย.นี้

  •  
  •  
  •  
  •  

ธ.ก.ส. เพิ่มช่องทางการรับฝากเงินผ่านเครือข่าย Banking Agent ของธนาคาร เงินสดผ่าน Big C และชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ผ่านตู้เติมสบาย หวังอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรและประชาชนที่ใช้บริการเริ่ม 21 กันยายนนี้  เป็นต้นไป

    นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)เปิดเผยว่า ทาง ธ.ก.ส.ได้เพิ่มช่องทางบริการรับฝากเงินสดและชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปผ่านเครือข่าย Banking Agent ของธนาคาร โดยสามารถฝากเงินสดเข้าบัญชีออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวัน ธ.ก.ส.ผ่านบิ๊กซี (Big C) ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ของบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า บิ๊กซีมาร์เก็ต บิ๊กซีฟู้ดเพลส และมินิบิ๊กซีที่ร่วมรายการวงเงินไม่เกิน 20,000 บาทต่อรายการ ค่าธรรมเนียม 20 บาท ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 22.00 น.

    ทั้งนี้หากฝากเงินในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม -31 ธันวาคม 2564 จะได้รับคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จมูลค่า 10 บาท สำหรับใช้ซื้อสินค้าตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ต่อใบเสร็จที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตด้วยวิธีสแกนบาร์โค๊ด(Bar Code)ผ่านตู้เติมสบายไม่เกิน 40,000 บาทต่อรายการ ค่าธรรมเนียม 10 บาท ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

    นายธนารัตน์  กล่าวอีกว่า  การเพิ่มช่องทางการรับฝากเงินสดผ่านบิ๊กซี และรับชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตผ่านตู้เติมสบาย ถือเป็นตัวแทนของธนาคาร หรือ Banking Agent ในการให้บริการทางการเงิน ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถติดต่อใช้บริการได้โดยง่ายที่สาขาของบิ๊กซีและตู้เติมสบายใกล้บ้านท่านทั่วประเทศ

     นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังมีช่องทางให้บริการผ่าน Banking Agent อื่น ๆ ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ไปรษณีย์ไทย และตู้บุญเติม ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรลูกค้าและประชาชนได้มีทางเลือกที่หลากหลายในการทำธุรกรรมทางการเงินในทุกช่วงเวลาที่ต้องการ อันเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อที่ธนาคารโดยตรง.