ทูตเกษตรประจำกรุงปักกิ่งยืนยัน ไม่รายงายจากจีนว่าทุกเรียนไทยคิดเชื้อโควิด

  •  
  •  
  •  
  •  
อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่งของจีน ยืนยันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีน ไม่มีรายงานว่าพบเชื้อไวรัสโควิด-19 ในตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งทุเรียนจากไทยแต่อย่างใด และจากการตรวจจากเว็ปไชต์ต่างๆก็ไม่พบข่าวนี้เช่นกัน
     วันที่ 12 มกราคม 2564 เฟสบุคสมาคมทุเรียนไทยรายงานว่า นายอดิศร จันทรประภาเลิศ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายการเกษตร) ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีเอกสารยืนยันว่า ตามที่สื่อมวลชนไทย เผยแพร่ข่าวว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนระงับการซื้อทุเรียนไทย เนื่องจากมีการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งทุเรียนนั้น ความจริงคือไม่พบมีรายงานดังกล่าวแต่อย่างใด
      นายอดิศร ระบุว่า หลังจากมีข่าวนี้แล้ว ได้เร่งประสานงานสอบถามเพื่อขอรับการยืนยันข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวต่อผู้อำนวยการกอง กองกักพืช กองที่ 2 กรมกักกันพืชและสัตว์ สำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และได้ทราบว่า ณ ปัจจุบัน ทางสำนักงานศุลกากรแห่งจีนไม่ได้รับรายงานในเรื่องดังกล่าวจากหน่วยงานด่านภายใต้สังกัดแต่อย่างใด (ในบันทึกข้อความ)
     ทางสมาคมทุเรียนไทย และ ชาวสวนทุเรียนไทยขอขอบคุณสำหรับการติดตามและยืนยันข้อเท็จจริงทางชาวสวนทุเรียนไทย จะทำผลผลิตคุณภาพ และมีมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 อย่างสูงสุด เพื่อให้ความมั่นใจกับผู้บริโภคทั้งต่างประเทศและในประเทศ